Kansainvälisen välitystuomioistuimen päätös: Venäjän maksettava miljoonakorvaukset Hollannille “Arctic 30:n” tapauksessa

Lehdistötiedote - heinäkuu 18, 2017
Kansainvälinen välitystuomioistuin on määrännyt Venäjän korvaamaan Hollannille 5,4 miljoonan euron vahingonkorvaukset Greenpeacen “Arctic 30:n” tapauksessa. Päätös vahvistaa entisestään oikeutta osoittaa rauhanomaisesti mieltään merialueilla.

Oikeuden päätös merkitsee loppua pitkälle prosessille, joka alkoi Greenpeacen Arctic Sunrise -aluksen osallistumisesta rauhanomaiseen mielenosoitukseen kansainvälisellä merialueella syyskuussa 2013. Mielenosoituksen jälkeen Venäjän viranomaiset nousivat laittomasti laivaan ja takavarikoivat sen.

“Arctic 30”:na tunnetut 28 Greenpeacen aktivistia ja kaksi freelance-toimittajaa viettivät kaksi kuukautta vankilassa, ensin Murmanskissa ja myöhemmin Pietarissa. Yksi vangituista aktivisteista oli suomalainen Sini Saarela. Hänet ja muut vangit vapautettiin ensin takuita vastaan, ja lopulta kokonaan Venäjän duuman myöntämällä armahduksella.

Arctic Sunrise -alus palautettiin Greenpeacelle sen jälkeen, kun se oli ollut murmanskilaisessa satamassa yhdeksän kuukautta. Alus kärsi mittavia vaurioita pidätyksen ja sitä seuranneen takavarikon aikana. Kumiveneet ja muut varusteet olivat myös kokeneet suuria vahinkoja.

“Tie oikeudenmukaisuuteen on välillä pitkä, mutta tämänpäiväinen oikeuden päätös tukee kiistattomasti kansainvälistä lakia, sekä oikeutta rauhanomaisiin mielenosoituksiin niin öljynporausta vastaan Arktiksella kuin kaikkialla maailmassa”, Greenpeace Internationalin lakiasioista vastaava Jasper Teulings sanoo.

Ben Ayliffe, Greenpeace Internationalin Arktis-kampanjavastaava jatkaa:

“Arctic 30:n rauhanomainen mielenosoitus näytti maailmalle, kuinka pitkälle osa hallituksista ja yrityksistä ovat valmiita menemään pyrkiessään pitämään maailman riippuvaisena öljystä. Aktivistien rohkea teko kaukaisella öljynporauslautalla inspiroi miljoonia ihmisiä vastustamaan yhdessä öljyteollisuutta. Arctic 30 on toiminut esimerkkinä luonnon puolustajille kaikkialla maailmassa. He auttavat luomaan vihreämmän ja turvallisemman maailman, joka ei ole enää riippuvainen fossiilisista polttoaineista tai öljy-yhtiöistä.”

Venäjä asetettiin vastuuseen elokuussa 2015 Arctic Sunrise -aluksen valtaamisesta, pysäyttämisestä ja takavarikosta, sekä siitä seuranneista toimenpiteistä alusta ja sillä olleita henkilöitä kohtaan. Tämänpäiväinen oikeuden päätös asettaa hinnan niille vahingoille, jotka Venäjä joutuu korvaamaan.

Venäjän hallitus on kieltäytynyt osallistumasta mihinkään oikeudellisiin toimiin koko oikeusjutun ajan, tai maksamaan sen osuuksia tuomioistuimen asettamista oikeudenkäyntikuluista. Tästä johtuen ei ole vielä selvää, noudattaako Venäjä tänään asetettua määräystä kulujen maksamisesta. Venäjälle määrättyjen korvausten tarkka arvo on 5 395 561,61 euroa. Kaikki Hollannin hallituksen Greenpeace Internationalille mahdollisesti myöntämät varat käytetään korvaamaan tapauksesta seuranneita kuluja.

Viime viikolla, perusteellisen kunnostuksen jälkeen, Arctic Sunrise -alus aloitti matkan Barentšinmerelle kampanjoidakseen koeporauksia vastaan, joita norjalainen Statoil on suorittamassa arktisella alueella. Greenpeace ja sen yhteistyökumppanit pyrkivät estämään  nämä poraukset oikeusteitse. Arctic Sunrise ja sen miehistö ovat tänä kesänä tärkeässä roolissa napapiirin pohjoispuolella tehtävien porausten vastuuttomuuden kartoittajana ja julkituojana.

Greenpeace Internationalin lehdistötiedote oikeuden päätöksestä on luettavissa täältä.


Lisätiedot ja Sini Saarelaa koskevat haastattelupyynnöt:
Olli Tiainen, kampanjavastaava
, 040 164 8606


Juuso Janhunen, tiedottaja
, 040 482 5541