Komission esittämistä ilmastotavoitteista puuttuu puhti

Lehdistötiedote - tammikuu 22, 2014
Euroopan komissio esitti tänään paketin Euroopan unionin ilmastopolitiikasta vuoteen 2030. Esitys on pettymys Greenpeacelle. Tavoitteet jäivät heikoiksi, ja jäsenmaiden on nyt korjattava komission esityksen puutteet.

Greenpeacen aktivistit muistuttavat Puolan Belchatowissa 9.11.2013, kuinka hiilivoima kiihdyttää ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamia tuhoja. © Konrad Konstantynowicz / Greenpeace


Greenpeace vaatii päästövähennyksille laillisesti sitovaa, vähintään 55 prosentin vähennystä vuodesta 1990 vuoteen 2030, sitovaa tavoitetta 45 prosentin osuudeksi uusiutuvalle energialle sekä sitovaa 40 prosentin energiatehokkuustavoitetta.

Komissio esittää vain 40 prosentin sitovaa tavoitetta päästövähennyksille. Jos päästökaupalle ei tehdä rakenteellisia korjauksia, 40 prosentin tavoite tarkoittaa käytännössä 33 prosentin todellisia päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä, kun kasaantuvia ylimääräisiä päästöoikeuksia käytetään vuoden 2020 jälkeen.

Uusiutuvalle energialle komissio esittää vain 27 prosentin osuutta vuoteen 2030 mennessä. Aneeminen tavoite hidastaa uusiutuvaan energiaan siirtymistä ja energian tuonnin vähentämistä Euroopassa. Vuonna 2012 Euroopan unionin jäsenmaiden öljylasku nousi noin 370 miljardiin euroon. Tavoitteen on myös oltava sitova jäsenmaiden lainsäädännössä toisin kuin komissio esittää. Greenpeacen tilaaman selvityksen mukaan lähes puolet EU:n energiasta voitaisiin tuottaa uusiutuvilla vuonna 2030.

Kokemus on osoittanut, että vain sitovat tavoitteet toimivat. Eurooppa on saavuttamassa laillisesti sitovat tavoitteet päästövähennyksistä ja uusiutuvasta energiasta vuodelle 2020. Sen sijaan energiatehokkuustavoite ei ollut sitova, ja näyttää siltä, ettei sitä saavuteta.

”Komission esitys olisi takaisku vahvasti kasvavalle uusiutuvalle energialle Euroopassa. Eurooppalaiset maksaisivat sen vähempinä vihreinä työpaikkoina, kasvavana fossiilisten polttoaineiden tuontina ja saasteiden lyhentämänä elinikänä. Sitovat ja kunnianhimoiset tavoitteet sen sijaan veisivät EU:n energiantuotannon seuraavalle tasolle. EU:n jäsenmaiden hallitusten on osoitettava selkärankaa ja puolustettava ilmastoa edistämällä puhdasta energiaa”, Sanoo Greenpeacen EU-toimiston johtaja Mahi Sideridou.

Greenpeacen taustamuistio EU:n ilmastotavoitteista

Ecofysin blogi EU:n ilmastotavoitteiden riittävyydestä

Lisätietoja:
Greenpeace Internationalin ilmastopoliittinen neuvonantaja Kaisa Kosonen, puhelin 050 368 8488
Greenpeace Nordicin viestintäpäällikkö Suomessa Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202