Rikosilmoituksia Metsähallituksen hakkuista Kainuussa

Lehdistötiedote - kesäkuu 10, 2014
Greenpeace on jättänyt poliisille tutkintapyynnöt kahdesta Metsähallituksen hakkuusta Suomussalmella. Peippoharjun ja Matovaaran alueilla on hakattu uhanalaisen liito-oravan elinympäristöä. Luonnonsuojelulaki kieltää liito-oravan elinympäristön hävittämisen ja heikentämisen.

Nyt ilmi tulleet hakkuut ovat uusia tapauksia, jotka paljastuivat satelliittikuvista ja Greenpeacen teettämistä maastotutkimuksista toukokuussa 2014. Metsähallitus on hakannut alueilla joulukuun 2013 ja huhtikuun 2014 välillä.

10. kesäkuuta 2014 Liito-oravan jätöksiä Metsähallituksen hakkuualueella Suomussalmen Matovaarassa toukokuussa 2014

Liito-oravan jätöksiä Metsähallituksen hakkuualueella Suomussalmen Matovaarassa toukokuussa 2014. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty.

 

”Metsähallitus hävittää liito-oravalle tärkeitä vanhoja metsiä tietoisesti. Metsähallituksella on ollut vuosia tiedossaan liito-oravien elinalueet, mutta laitos ei välitä ympäristöhallinnon uhanalaisten lajien rekisterin tiedoista tai ELY-keskuksen lausunnoista, eikä edes omista tutkimuksistaan”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Myös Kainuun ELY-keskus teki viime vuonna kaksi tutkintapyyntöä poliisille liito-oravametsien hakkuista Suomussalmella. Greenpeacen rikosilmoitusten myötä poliisitutkinnassa on nyt neljä Metsähallituksen hakkuuta.

Kainuun ELY-keskuksen syksyllä 2013 laatiman laajan tarkastusraportin mukaan Metsähallitus on viime vuosina hävittänyt luonnonsuojelulain vastaisesti useita kymmeniä liito-oravan elinalueita Suomussalmella. Hakkuiden seurauksena on muodostunut laajoja alueita, joilla liito-oravalla ei ole minkäänlaisia elämisen eikä lisääntymisen mahdollisuuksia.

Suomi on sitoutunut YK:n biodiversiteettisopimuksessa pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden häviämisen vuoteen 2020 mennessä. Hallitus kuitenkin karsi kehysriihessä Metso-ohjelmaan kirjattua metsiensuojelua merkittävästi.

”Metsähallitus on hakannut järjestelmällisesti vanhoja metsiä välittämättä niiden luonnonsuojeluarvoista, jotka on moneen kertaan osoitettu jopa Metsähallituksen omissa tutkimuksissa.  YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteeseen luonnon monimuotoisuuden suojelusta ei päästä, jos edes valtion omissa metsissä ei oteta suojelua vakavasti”, jatkaa Liimatainen.

Liito-oravien asuttamien metsien tuhoaminen tuhoaa laajasti luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojelullisesti arvokkaiden vanhojen metsien hakkuissa menetetään vanhan metsän luonnontila, jota ei koskaan enää saada takaisin.

 

Lisätietoja:

Matti Liimatainen,  Greenpeace, metsävastaava, p. 0400 346 329

Kuvia Metsähallituksen hakkuista Kainuussa