Tarvitsemme hiilinielun nyt

Lehdistötiedote - toukokuu 23, 2017
Ilmastopaneeli on koonnut tutkijoiden arvion metsien käytön ilmastovaikutuksista. Sanoma on selvä: metsien käytön lisääminen pienentää sekä ilmakehästä hiiltä sitovaa hiilinielua että metsissä olevaa hiilivarastoa seuraavina vuosikymmeninä. Greenpeace korostaa, ettei tähän ole varaa. Mahdollisimman suurta hiilinielua tarvitaan kipeästi nyt. Metsien hakkuut aiheuttavat välittömiä ilmastopäästöjä. Päästöjä ei ole varaa lisätä.

Hakkuita Lopella 19. huhtikuuta 2017.

 

“Ilmastonmuutoksen torjuminen on tärkein tehtävämme. Siihen on kaksi keinoa: päästöjen vähentäminen ja ilmakehästä hiiltä sitovien hiilinielujen varjeleminen ja kasvattaminen. Pariisin sopimus velvoittaa meitä tekemään molemmat”, sanoo Greenpeace Nordenin Suomen maajohtaja Sini Harkki.
 
Metsien käytön lisäämistä niin perinteiseen sellunkeittoon kuin biopolttoaineiden valmistamiseen ja energiantuotantoon on perusteltu ilmastonmuutoksen torjunnalla. Käytännössä päästöt kuitenkin lisääntyvät myös puuta polttaessa, ja jos pienennämme samalla metsien hiilinielua, vaikutus ilmastoon on kielteinen. Ilmastopäästöjä voidaan kuitenkin leikata hävittämättä viimeisiä monimuotoisia metsiämme ja metsien hiilinieluja.
 
“Energiatehokkuuden lisääminen ja liikenteen sähköistäminen ovat tehokkaampia keinoja saada nopeita tuloksia ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Metsien hakkuut ovat jo nyt Suomessa kestämättömällä tasolla, eikä niitä ole varaa lisätä. Hakkuiden lisäämisen sijaan Suomessa tarvitaan määrätietoista metsien suojelua - metsien suojelualueiden määrä on vähintään kolminkertaistettava nykyisestä nopealla tahdilla, ja metsien avohakkuista on siirryttävä vaihtoehtoisiin menetelmiin huomattavasti nykyistä nopeammin ja laajemmin”, Harkki toteaa.
 
Lisätietoja:
Sini Harkki, maajohtaja, Greenpeace Norden, puhelin 050 582 1107
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, Greenpeace Norden, puhelin 050 369 6202