Työ- ja elinkeinoministeriö rikkoo julkisuuslakia

Lehdistötiedote - marraskuu 30, 2012
Ympäristöjärjestö Greenpeace ei ole saanut vastausta tietopyyntöönsä valmisteilla olevan ilmasto- ja energiastrategian päivityksen taustaoletuksista, vaikka julkisuuslaki vaatii ministeriötä vastaamaan maksimissaan kuukauden kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.

Greenpeacen energiaskenaario

 

”Valtiontalouden tarkastusvirasto arvosteli edellistä strategiakierrosta läpinäkyvyyden puutteesta, mutta näillä huomautuksilla ei ole ollut mitään vaikutusta työ- ja elinkeinoministeriön toimintaan”, toteaa Greenpeacen energiavastaava Kaisa-Reeta Koskinen.

Hallitusohjelman mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö on päivittämässä vuoden 2008 ilmasto- ja energiastrategiaa. Päivitys valmistuu julkisten tietojen mukaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Koska aikaa strategian valmistumiseen on enää kuukausi, valmistelu on jo hyvin pitkällä, mutta strategiasta tai sen taustaoletuksista ei ole saatu mitään tietoja.

Greenpeace pyysi työ- ja elinkeinoministeriöltä heinäkuussa 2012 ilmasto- ja energiastrategian valmistelussa käytettyjä keskeisiä oletuksia energiankulutuksen kehityksestä, jos mitään toimenpiteitä ei tehdä (niin sanottu BAU-skenaario). Koska Greenpeace ei tuolloin saanut lukuja käytetyistä taustaoletuksista, se lähetti virallisen tietopyynnön työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuussa. Ministeriön kirjaamo kuittasi tietopyynnön saapuneeksi 18.10.2012, mutta ei ole toimittanut tietoja tai perusteluja tietojen luovutuksen kieltämiseen.

”Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi edellisen ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta muun muassa, että läpinäkyvyys on energiapolitiikan valmistelussa heikentynyt ja että läpinäkyvyyden puute on ongelmallista hyvän hallinnon kannalta. Selvitys näyttää olevan täysin arvoton, koska sen huomiota valmistelun avoimuudesta ei ole otettu millään tavalla huomioon. Tällä kertaa ilmasto- ja energiastrategian valmistelu on vieläkin suljetumpaa kuin vuonna 2008,” Kaisa-Reeta Koskinen sanoo.

Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt tulee käsitellä viipymättä ja kielteinen päätös perusteluineen on annettava tiedon pyytäjälle viimeistään kahden viikon kuluttua pyynnön saapumisesta. ”Työ- ja elinkeinoministeriö rikkoo törkeästi julkisuuslakia, koska emme ole saaneet pyytämiämme tietoja emmekä valituskelpoista päätöstä tietojen luovutuksesta kieltäytymisestä”, Koskinen toteaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 235/2011

Lisätietoja:
Energiavastaava Kaisa-Reeta Koskinen, puhelin 09 4245 0239, 040 764 1012
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 09 4245 0233