Greenpeacen raportti: rakennusten energiankulutus voidaan puolittaa

Lehdistötiedote - joulukuu 13, 2007
Suomeen rakennettavat uudet rakennukset kuluttavat energiaa kolminkertaisesti verrattuna taloudellisesti kannattavaan matalaenergiarakentamiseen. Myös rakennusten korjauksissa jätetään käyttämättä suuria mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta. Greenpeace tänään julkaistu raportti osoittaa, että rakennusten energiankulutus voidaan puolittaa kolmessa vuosikymmenessä.

Tyypillinen suomalainen talo hukkaa paljon energiaa.

Kun samaan aikaan uusiutuvan energian käyttö kasvaa, koko Suomen rakennuskanta voitaisiin lämmittää uusiutuvilla energianlähteillä.

- Asunnon ostaminen on sekä taloudellisesti että ilmaston kannalta suurin päätös, jonka useimmat meistä tekevät elämässään. Nykyiset rakentamismääräykset sallivat energiantuhlauksen, joka tulee kalliiksi ilmastolle ja asunnon ostajille. Uusien rakennusten energiankulutusta voidaan vähentää 60-70 prosentilla kiristämällä rakennusmääräyksiä asteittain matalaenergiarakentamisen tasolle.Matalaenergiarakentamisella voi säästää kymmeniä tuhansia euroja lämmityslaskuissa ja jopa satoja tonneja hiilidioksidipäästöjä yhden pientalon käyttöaikana, Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta kertoo.

Greenpeacen raportin mukaan suurten rakennusyritysten ja talonvalmistajien toiminta on pääosin kaukana matalaenergiarakentamisesta. Suuret rakennusyritykset rakentavat lähes poikkeuksetta rakennusmääräysten minimitason mukaan, eli energiaa tuhlaavasti. Tietoa pakettien ja kohteiden energiankulutuksesta ja siihen vaikuttavista ratkaisuista on niukasti. Joukosta erottuu edukseen lähinnä Pyhännän Rakennustuote Oy:n valmistama Jukka-talo.

- Useimmilla asunnon ostajilla ei ole mahdollisuutta vaatia matalaenergiataloa, jos sitä ei ole helposti tarjolla. Vapaaehtoisuuteen perustuva lähestymistapa on epäonnistunut. Valtion voimakas ohjaus matalaenergiarakentamiseen olisi ilmaston, asunnon ostajien ja rakennusalan etu, Myllyvirta toteaa.

- Meidän on pystyttävä yhtä hyvään rakentamiseen kuin esimerkiksi Ruotsissa. Vuoden 2008 alussa otetaan käyttöön rakennusten energiatodistukset. Suomessa A-luokkaan kuuluvan talon energiankulutus saa olla enintään 150 kilowattituntia neliömetriltä. Ruotsissa A-luokan talon energiankulutus saa olla vain 100 kilowattituntia neliömetriltä, Myllyvirta vertaa.

- Suomen nykyisestä, paljon energiaa kuluttavasta rakennuskannasta suurin osa on käytössä vielä vuonna 2050. Rakennuksia peruskorjataan kiihtyvään tahtiin, mutta energiaparannuksia saadaan aikaan vähän. Kuitenkin monien vanhojen rakennusten energiankulutus voidaan jopa puolittaa mm. lämmön talteenotolla, uusilla ikkunoilla ja lisäeristyksellä. Parannuksia tulee vauhdittaa luomalla velvoite energiaa säästäviin muutoksiin peruskorjausten yhteydessä.

- Myös kuntien myöntämät energia-avustukset tulee 5-10-kertaistaa nykyisestä, jotta niitä riittää kaikkiin peruskorjauksiin, Myllyvirta sanoo.

Uusiutuvan energian osuus rakennusten lämmityksestä on tällä hetkellä noin kolmannes ja kaukolämmön tuotannosta vain 15 prosenttia. Rakennusten energiankulutuksen minimoiminen mahdollistaisi siirtymisen lähes kokonaan uusiutuviin energialähteisiin 2030-luvulla, Myllyvirta summaa.

PowerPoint -esitys raportista:

(Lauri Myllyvirran alkuperäinen, tiedotustilaisuudessa esitetty PowerPoint -esitys löytyy täältä)

Other contacts:

Lisätietoja: energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta, Greenpeace, 050-362 59 81