Nuoret pitävät kasvihuonepäästöjä suurempana uhkana kuin huumetta, sotia ja väkivaltaa

Lehdistötiedote - joulukuu 5, 2007
Habbo-virtuaaliyhteisössä marraskuussa tehty tutkimus osoittaa, että nuoret ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja kokevat sen vaikuttavan heidän elämäänsä negatiivisesti. 18 maassa tehtyyn, nuorten ympäristöasenteita mittaavaan tutkimukseen osallistui 49 243 nuorta, joista suomalaisia on 2815. Vastaajat ovat pääosin 12-17-vuotiaita.

Habbologo

Nuorista 64 prosenttia suhtautuu optimistisesti ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Tiedolle ja valistukselle on silti tarvetta, sillä 40 prosenttia vastaajista myöntää, ettei tiedä, mikä ilmaston lämpiämistä aiheuttaa tai kuinka toimia sen estämiseksi. 18 prosenttia vastaajista epäilee, ettei heidän hallituksensa suhtaudu asiaan tarpeeksi vakavasti.

Pohjois-Amerikka suurin uhka ympäristölle

Lähes 40 prosenttia nuorista nimeää Pohjois-Amerikan pahimmaksi syypääksi kasvihuonekaasupäästöihin. Toiseksi suurimpana saastuttajana pidetään Eurooppaa (24 %) ja kolmantena Aasiaa (19 %). Vain aasialaiset nimesivät pahimmaksi ympäristöuhkaksi itsensä. Pohjoisamerikkalaisista neljännes ei ole vakuuttunut ongelman laajuudesta.

"Tulokset osoittavat, että nuoret ovat erittäin huolestuneita ympäristöongelmista", Sulakkeen tutkimusanalyytikko Mikael Thuneberg sanoo. "On tärkeää, että kuuntelemme heidän mielipiteitään. Meidän on löydettävä konkreettisia keinoja toimia yhdessä ympäristökysymysten ratkaisemiseksi", Thuneberg toteaa.

Suomalaisnuorten tavoissa parannettavaa

Tutkimuksen mukaan liki 60 prosenttia suomalaisnuorista uskoo, että ilmastoasiat otetaan Suomessa vakavasti, mutta vain 37 prosentin mielestä teemme tarpeeksi ongelman ratkaisemiseksi. 44 prosentin mielestä emme tiedä asioista tarpeeksi.

Tutkimus osoittaa, että moniin maihin verrattuna suomalaisilla nuorilla olisi parannettavaa ympäristöteoissa. He jättävät muita useammin television, tietokoneen tai valot päälle lähtiessään huoneesta ja suhtautuvat laiskemmin kierrätykseen. Sen sijaan suomalaiset ostavat harkitummin monen muun maan nuoriin verrattuna.

Tarve uusille energiamuodoille

Greenpeace on tyytyväinen tuloksiin, joiden mukaan nuoret kantavat huolta ilmaston lämpiämisestä. "Nuoret ovat tulevaisuuden päätöksentekijöitä. Heidän on tehtävä saasteettomien, uusiokäyttöisten energiamuotojen vallankumous, jonka onnistuminen vaikuttaa miljardien ihmisten elämään ja lukemattomien eläin- ja kasvilajien säilymiseen", Greenpeace-järjestön pääsihteeri Gerd Leipold sanoo.

YK:n hallitusten välisen ympäristönmuutospaneelin tiedemiehet vaativat, että maailman kasvihuonepäästöt on puolitettava vuoteen 2050 mennessä. "Vain siten meillä on mahdollisuus estää planeettaamme uhkaavat vakavat ongelmat, kuten veden loppuminen, tulvat ja sairauksien leviäminen", Leipold jatkaa.

Other contacts:

Mikael Thuneberg, Tutkimusanalyytikko, Sulake Corporation Oy, puh. 040 755 6879,

Merja Turpeinen, Viestintäkoordinaattori, Sulake Corporation Oy, puh. 040 584 0542,

Kuvamateriaalia ympäristönmuutosteemasta voi pyytää Greenpeacen Satu Pitkäseltä numerosta 050 546 1789.
Juha Aromaa, Viestintäpäällikkö, Greenpeace, puh. 050 369 6202,

Notes:

Tietoa tutkimuksesta:

Habbo Hotelli -yhteisöissä tehty tutkimus mittasi nuorten asenteita ympäristökysymyksiin. Tutkimus tehtiin marraskuussa 2007 kaikkiaan 18 maassa ja siihen vastasi 49 243 nuorta. Vastaajat ovat pääosin 12-17-vuotiaita. Tulokset ovat painotettu siten, että jokainen maa on saanut vastauksissa yhtä suuren painoarvon. Tutkimus on saatavissa pyynnöstä.

Tietoja Sulakkeesta:

Sulake Corporation Oy on internet-yhteisöihin ja virtuaalimaailmoihin keskittynyt internet-yhtiö. Sulakkeen päätuote on Habbo, joka on yksi maailman suosituimpia virtuaalimaailmoja ja -yhteisöjä. Lokalisoituja Habbo-maailmoja on tällä hetkellä 31 maassa, viidellä mantereella. Habbossa vierailee kuukausittain yli 6 miljoonaa yksittäistä kävijää (lähde: Google Analytics) ja kaikkiaan rekisteröityjä hahmoja on yli 83 miljoonaa.

Sulake on perustettu vuonna 2000. Yrityksen liikevaihto vuonna 2006 oli 38,8 miljoonaa euroa. Sulakkeella on toimistot 15 maassa, pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Tällä hetkellä yhtiöllä on maailmanlaajuisesti yli 300 työntekijää. www.sulake.com

Sulakkeen ja Habbo Hotellin pressikuvat ovat ladattavissa osoitteessa: www.sulake.com/press/image_bank