Pohjolassa ei uusia ydinreaktoreita tarvita

Lehdistötiedote - helmikuu 5, 2009
Greenpeace kehottaa hallitusta hylkäämään hakemukset jälleen uuden ydinreaktorin rakentamiseksi. Ydinvoimahanketta tavoittelevat yhtiöt eivät ole perustelleet reaktorin tarvetta uskottavasti. Suomen sitoumukset energian säästämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi merkitsevät, että ydinsähkölle ei ole käyttöä kotimaassa vaan se menisi vientiin. Lisäksi sähkön kulutuksen kasvuennusteita joudutaan tarkistamaan taantuman takia.

Greenpeacen aktivistit protestoivat 29.3.2007 Fortumin pääkonttorilla Espoossa yhtiön ilmoitettua aloittavansa seuraavassa kuussa uuden ydinvoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

Fortumin hakemus reaktorin rakentamiseksi tulee samana päivänä, jolloin Ruotsin hallituspuolueet ovat kertoneet päässeensä yksimielisyyteen mahdollisuudesta rakentaa uusia ydinreaktoreita. Fortum on omistaja sekä Oskarshamnin että Forsmarkin ydinvoimaloissa.

- Pohjolassa ei uusia reaktoreita tarvita. Fortum pelaa yhdessä Vattenfallin ja E.ON:in kanssa vaarallista ydinvoimapeliä, joka ei perustu mihinkään nähtävissä olevaan energiantarpeeseen Pohjoismaissa, sanoo Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta.

- Uusien reaktorien käytetty polttoaine on jopa seitsemän kertaa vaarallisempaa ihmisille ja ympäristölle kuin nykyisin käytössä olevien reaktorien. Pula ydinpolttoaineesta on käynnistämässä uuden uraaninlouhintabuumin. Lisäksi yritykset tehdä ydinsähköstä kilpailukykyistä johtavat turvallisuudesta tinkimiseen, kuten Olkiluoto 3 -hankkeessa on nähty. Ydinvoima tulee kalliiksi sekä ympäristölle että sähkön käyttäjille, Lauri Myllyvirta summaa.

- Suomen ilmastopäästöjä voidaan vähentää yli 30 prosentilla vuoden 1990 tasolta vuoteen 2020 mennessä sekä taata sähkön ja energian saanti satsaamalla voimakkaasti uusiutuvaan energiaan sekä energian tarvetta vähentäviin investointeihin. Nämä toimet vaikuttavat päästöihin ja työllisyyteen jo parin vuoden aikavälillä, kun ydinvoimalan rakentaminen veisi yli kymmenen vuotta. Ydinvoimayhtiöt eivät ole esittänyt ratkaisua ilmastohaasteeseen, Myllyvirta jatkaa.

Greenpeace julkaisi hiljattain Kestävän energian vallankumous -energiaskenaarion, joka osoittaa, miten vuoteen 2020 mennessä voidaan vähentää ilmastopäästöjä kotimaassa 35 % vuoden 1990 tasosta, irtautua sähkön tuontiriippuvuudesta ja aloittaa ydinvoiman alasajo sulkemalla yksi nykyisistä ydinreaktoreista. Ohjelman kokonaiskustannukset ovat samat kuin hallituksen ilmastostrategian, jolla päästään vain 5-10 % kotimaisiin päästövähennyksiin. Greenpeacen ohjelmassa investoinnit kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja energian käytön tehostamiseen loisivat huomattavasti enemmän työpaikkoja ja liiketoimintaa Suomeen.

Lisää:

Tiedote superydinjätteestä

Kestävän energian vallankumous -energiaskenaario (pdf)

Other contacts:

Energiavastaava Lauri Myllyvirta: 050 362 5981
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa: 050 369 6202