Sukupuutto uhkaa merbauta laittomien hakkuiden ja eurooppalaisen kysynnän takia

Lehdistötiedote - huhtikuu 17, 2007
Greenpeacen tutkimusraportti eteläisen Aasian sademetsistä varoittaa merbaun, uhanalaisen trooppisen sademetsäpuulajin, kuolevan luonnosta sukupuuttoon 35 vuodessa ellei hakkuita saada kuriin. Suuri osa markkinoilla olevasta merbausta on laittomasti hakattu. Kaikki myynnissä oleva merbau on uhanalaista ja peräisin trooppisista sademetsistä.

Lapsia Papua-Uuden Guinean sademetsässä.

Tukkeja pinotaan Biakin saarella Indonesian Papuassa. Metsiä tuhotaan Indonesiassa nopeammin kuin missään muualla maailmassa, ja puu päätyy usein varakkaisiin länsimaihin. Yksi alueen uhanalaisista puulajeista on merbau.

Indonesiasta peräisin olevia merbau-tukkeja varastoidaan Yuzhoussa Kiinassa. Uhanalainen merbau hakataan Indonesian sademetsissä, viedään Kiinaan ja myydään siellä paikallisille kauppiaille. Puusta valmistetaan rakennusmateriaaleja ja huonekaluja, jotka myydään joko kotimaassa tai viedään ulkomaille, myös Eurooppaan.

Merbauta on Suomessa saatavilla laajalti, vaikka lajin uhanalaisuus ja tuotannon laittomuus on ollut tiedossa jo pitkään. Merbauta myydään Suomessa useimpien rautakauppaketjujen kautta mm. parkettina.

- Merbau on hyvin arvokas luksustuotteisiin käytettävä puulaji. Kuluttajakysyntä Kiinassa, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa on ajamassa sitä sukupuuttoon. Paljastimme tutkimuksissamme lukuisia merbautukkien salakuljetusreittejä Indonesiasta Kiinaan, joka on suurin merbaun ostajamaa ja samalla trooppisen raakapuun suurin välittäjä maailmankaupassa, sanoo Greenpeacen Aasia-Tyynenmeren metsäkampanjan koordinaattori Sue Connor.

Merbau (Intsia bijuga ja I. palembanica) oli aikoinaan yleinen puulaji Itä-Afrikasta Tahitille saakka. Nyt sitä kasvaa merkittävästi enää Uuden Guinean saarella, joka jakautuu Indonesian Papuaan ja Papua Uuteen Guineaan. Alueen sademetsät kuuluvat biodiversiteetiltään maailman runsaimpiin. Uuden Guinean metsissä on satoja kotoperäisiä lintu-, nisäkäs- ja kasvilajeja, joita ei esiinny missään muualla maailmassa.

Alueen ainutlaatuinen lajisto ja maailman suurimpiin kuuluvat trooppiset sademetsät ovat jo pitkään olleet vaarassa hävitä kestämättömien hakkuiden takia. Maailman Luonnonsuojeluliitto IUCN luokittelee merbaun sukupuuttoon häviämisen riskin olevan korkea jo lähitulevaisuudessa. Merbau ei kuitenkaan vielä ole uhanalaisten lajien kauppaa säätelevän CITES-sopimuksen piirissä, jolloin sen kauppaa säänneltäisiin kansainvälisesti.

Greenpeacen laatimat uudet kartat paljastavat, että 83 %:iin metsistä, joissa merbau esiintyy elinvoimaisina populaatioina, on jo jaettu hakkuuoikeudet. Hakattavaksi tarkoitettujen alueiden ulkopuolella on siis enää vain 17% merkittävistä merbaumetsistä. Vuonna 2006 tuhansia kuutioita laivattiin Indonesiasta Kiinaan huolimatta siitä, että merbautukkien vienti Indonesiasta oli lailla kielletty. Tukkeja oli mm. piilotettu kontteihin, joiden sisällöksi oli valheellisesti merkitty "sahatavaraa". Toisissa tapauksissa Indonesiasta salakuljetetun merbaun alkuperäksi oli merkitty Malesia. Merbauta tuodaan Kiinaan myös Papua Uuden Guinean laittomilta hakkuilta.

- Hakkuut eivät saa enää laajentua luonnontilaisissa metsissä ja merbau on suojeltava CITES-sopimuksella, jotta laji saataisiin pelastettua. Kuluttajamaiden on luotava lainsäädäntö kieltämään laittomasti ja kestämättömästi hakatun puun myynti, vaatii Sue Connor.

Asia on ajankohtainen myös Euroopan Unionissa, sillä komissio valmistelee tänä vuonna FLEGT -lainsäädännön kehittämistä laittoman puun tuonnin vähentämiseksi. Tällä hetkellä alkuperämaan lakien vastaisesti hakatun puun myynti Euroopassa ei ole laitonta, vaikka esim. DVD- ja CD-levyjen piraattikopioiden myynti on kielletty.

- EU-lainsäädännössä on puun laittomaan kauppaan liittyvän kansainvälisen rikollisuuden mentävä aukko. On järkyttävää, että EU:n alueelle saa tuoda laittomasti ja kestämättömästi tuotettua uhanalaista puutavaraa sademetsistä. Suomen tulisi ajaa EU:ssa tiukan lainsäädännön kehittämistä, jotta laittoman puun myynti EU:n markkinoilla kiellettäisiin ja kysyntä laittomalle puulle saataisiin loppumaan, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Sini Harkki

Lue raportti