Sopimus säästää 35 000 hehtaaria arvokasta metsää Lapissa

Erikoisartikkeli - lokakuu 27, 2009
Greenpeace sopi 27.10.2009 kahden kuukauden neuvottelujen jälkeen kahdeksan suojelemattoman metsäerämaan metsienkäytöstä Metsähallituksen ja useiden muiden Lapin metsiin liittyvien tahojen kanssa. Sopimus siirtää 35 000 hehtaaria metsämaata pysyvästi metsätalouskäytön ulkopuolelle Kittilän, Sodankylän, Savukosken ja Sallan kunnissa.

Sodankylän Peurakairan vanhaa metsää, joka on myös tärkeää laidunaluetta Lapin paliskunnan poroille.

Hakkuilta säästyvät tulevaisuudessa kahdeksan erämaista vanhan metsän aluetta, muun muassa Sodankylän Peurakaira. Alueet ovat suurimmat suojelualueiden ulkopuoliset luonnontilaiset metsäerämaat Inarin kunnan eteläpuolella.

- Tämä on hieno tulos Lapin luonnon monimuotoisuuden kannalta. Neuvottelutuloksen takana on monia tahoja, kuten Lapin Liitto ja metsäteollisuus, joten yhteisymmärryksen saavuttaminen on vaatinut kaikkien osapuolten näkemysten huomioon ottamista. Sopimus kuitenkin säästää kahdeksan upean vanhan metsän alueen keskeiset osat hakkuilta, millä on merkitystä monelle uhanalaiselle lajille, sanoo Greenpeacen metsäkampanjavastaava Sini Harkki.

- Neuvottelutulos oli mahdollinen, sillä metsäteollisuuden asiakkaat eivät halua suojelullisesti arvokkaiden metsien puuta. Toisaalta vanhojen metsien säästämistä tukevat myös paikalliset intressit kuten poroelinkeinon tarpeet, Harkki jatkaa.

Saavutettu sopimus lopettaa yhden Greenpeacen suurimmista kampanjoista Kittilän, Sodankylän, Savukosken ja Sallan kunnissa. Greenpeacen toiminta Lapissa jatkuu muun muassa tukemalla Inarin poronhoitajien laidunmetsien suojelua ja vastustamalla Fennovoiman suunnitelmia rakentaa ydinvoimala Simoon.

- Olemmekin erityisen iloisia niiden paliskuntien puolesta, joiden arvokkaita laidunmetsiä saadaan nyt säästettyä hakkuilta. Vanhat metsät ovat tärkeitä poroelinkeinolle, ja toivomme nyt tehdyn sopimuksen rohkaisevan Metsähallitusta ja paliskuntia hyvään yhteistyöhön myös muualla Lapissa.

Greenpeace, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto rajasivat neuvottelujen kohteena olleet kahdeksan aluetta raporttiinsa Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat vuonna 2006. Alueet ovat poikkeuksellisen luonnontilaisia ja yhtenäisiä vanhan metsän, soiden ja tunturien kokonaisuuksia. Laajat luonnontilaiset alueet ovat tärkeitä uhanalaisen lajiston ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen takia. Suomen metsistä luonnontilaisia on enää alle viisi prosenttia.

Greenpeacen toimii metsien monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta kaikkialla maailmassa. Luonnonmetsien suojelu on nyt ehkä tärkeämpää kuin koskaan, sillä metsien hiilivarastojen säilyttäminen on välttämätöntä vaarallisen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Pohjoiset vanhat metsät ovat merkittävä hiilivarasto, joka uusiutuu hitaasti. Nyt tehdyllä ratkaisulla on siten merkitystä myös ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta.

Lisätiedot: Metsäkampanjavastaava Sini Harkki, puhelin 050 582 1107 Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202 Tiedottaja, puhelin 050 546 1789 Satu Pitkänen (kuvia sopimuksen kohteena olevista metsistä)