Eerder vandaag communiceerde BAM/Lantis dat de Oosterweelwerken binnenkort weer zullen aanvatten, en dat slechts beperkte aanpassingen worden doorgevoerd. De coalitie van Greenpeace, Grondrecht en Thomas Goorden reageert teleurgesteld. “We zijn geen tegenstander van het Oosterweelproject, maar we willen dat de PFOS-vervuiling op de werf serieus wordt genomen. Dat vereist een plan voor de sanering van de regio. Wanneer zal nu eindelijk werk worden gemaakt  van een echte oplossing voor de vervuiling in onze achtertuin?”

Vorige week schorste de Raad van State de conformverklaringen van de Technische Verslagen voor de Oosterweelwerf op Linkeroever en de Scheldetunnel. De Raad stelde dat de actiegroepen voldoende aannemelijk hadden gemaakt dat er een probleem is met de verplaatsing van gronden, om de conformverklaring van het Technisch Verslag van Lantis voorlopig te schorsen. Bijgevolg kan Lantis niet langer aan grondverzet doen. Ter zitting toonde de auditeur bij de Raad van State zich bovendien bijzonder kritisch voor de aanpak op de Oosterweelwerf. De auditeur stelde dat de door Lantis opgegraven gronden gekwalificeerd dienen te worden als afval, zoals bepaald in het materialendecreet. Dat afval moet in principe terechtkomen op een vergunde stortplaats.

De coalitie reageert teleurgesteld op de beperkte wijzigingen die Lantis vandaag aankondigde. “De opslag van PFOS-gronden op de terreinen van 3M is niet onze enige bezorgdheid. We hadden gehoopt dat de overheid eindelijk werk zou maken van een omvattend saneringsplan voor de regio, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Het is voor ons essentieel dat de vervuiling in onze leefomgeving wordt opgekuist, en dat vervuiler 3M daarvoor betaalt”, stelt Jonas Vernimmen, woordvoerder voor Grondrecht. “Bovendien rekenen we op maatregelen zodat de vervuiling zich niet verspreidt, of de werken nu stil liggen of niet.”

“We zien nu dat de overheid dat voorlopig niet doet, maar voortgaat op eenzelfde elan van bricolage met normen en milieuwetgeving”, stelt Joeri Thijs (Greenpeace). “Er is geen plan om de PFOS-gronden op een veilige en wettige manier op te slaan, en van een grondige sanering van deze regio is nog steeds geen sprake. Er is ook nog steeds geen plan om 3M daarvoor te laten betalen.”

“Men houdt ook vast aan het gehanteerde normenkader. Dat terwijl die normen wetenschappelijk achterhaald zijn. Bovendien zijn ze opgesteld vanuit wat haalbaar was om het Oosterweelproject te realiseren, terwijl de bescherming van het milieu en de volksgezondheid de voornaamste overweging had moeten zijn”, zegt Thomas Goorden.

De coalitie zegt steeds bereid te zijn om te overleggen. “Onze deur heeft altijd opengestaan om te praten over dit dossier. Al is het voor ons wel essentieel dat we kunnen praten over de grond van de zaak, namelijk wetenschappelijk onderbouwde bodemnormen, een veilige verwerking van PFOS-gronden en een sanering van deze regio.”

Perscontact

Joeri Thijs, woordvoerder Greenpeace: 0496 26 31 92