ONZE GESCHIEDENIS

Het verhaal van Greenpeace begint aan het eind van de jaren zestig, toen de Amerikaanse regering kernwapenproeven uitvoerde in Alaska. Veel mensen vreesden dat deze proeven een grote milieuramp zouden veroorzaken. In oktober 1970 organiseerde een groep activisten een benefietconcert in Vancouver, om geld in te zamelen voor de aankoop van een boot. De “Greenpeace” vertrok in 1971 naar Alaska. De boot en de mensen erop werden gearresteerd, maar de actie maakte veel indruk op de publieke opinie. Kort daarna maakten de Verenigde Staten een einde aan de kernproeven in Alaska. Destijds vormde de strijd tegen kernproeven de kern van de activiteiten van Greenpeace, maar na verloop van tijd werden andere prioriteiten aan onze missies toegevoegd, zoals de strijd tegen de walvisjacht en de zeehondenjacht, bescherming van de oceanen en het milieu, klimaatrechtvaardigheid, de energietransitie en vele andere.

De inmiddels beroemde combinatie van vrede en ecologie – Greenpeace – leverde de energie voor talloze campagnes voor een betere en meer rechtvaardige toekomst. Vandaag is Greenpeace aanwezig in 55 landen, met duizenden medewerkers, tienduizenden vrijwilligers en miljoenen supporters. Verenigd door onze gemeenschappelijke missie en waarden om het klimaat en al het leven op aarde te beschermen. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor onze acties en handelen altijd vreedzaam. Greenpeace is onafhankelijk en ontvangt geen geld van overheden of bedrijven. We kaarten niet alleen problemen aan, maar zoeken er ook oplossingen voor.

Greenpeace dat zijn miljoenen stemmen, gedragen door miljoenen mensen, die handelen in het belang van iedereen. – Bill Darnell, oprichter van Greenpeace

GREENPEACE BELGIË

Greenpeace België werd opgericht in 1982. Onze eerste acties pakten het probleem van zure regen aan. Het begon kleinschalig, maar al snel zetten we grote campagnes op tegen het dumpen van nucleair afval in zee, voor de bescherming van Antarctica, het einde van kernenergie en meer recent, voor schonere lucht in onze steden.

50 JAAR VERANDERING

Al meer dan 50 jaar, over de hele wereld, komen wij op voor de planeet. We voeren acties om de vernietiging van de natuur te stoppen en de klimaatcrisis tegen te gaan. We doen onderzoek naar vervuiling en ecologische misdaden, ook wel ecocide genoemd. We laten wetenschappelijke studies uitvoeren, stappen indien nodig naar de rechtbank en we wegen op het beleid. We blijven proberen, soms lukt het ons niet, maar we gaan er steeds opnieuw voor, totdat we grote overwinningen behalen.

Niet zo lang geleden vierden we de 50ste verjaardag van Greenpeace, tegelijkertijd zien we het toenemende onrecht, de hebzucht en corruptie in de wereld, de steeds snellere vernietiging van ecosystemen en de klimaatcrisis die als een donkere wolk boven onze toekomst hangt. Wij maken deel uit van de natuur, dat weten we al heel lang, en staan er niet los van. Daarom moeten we handelen volgens het principe dat “geen enkele levensvorm veilig is totdat alle levensvormen veilig zijn”. We moeten opnieuw leren om binnen de grenzen van deze planeet te leven, en er voor zorgen dat al het leven op deze planeet kan bloeien.

Ondanks de huidige uitdagingen zien we hoop als een daad van moed. In moeilijke tijden worden ideeën die nooit voor mogelijk werden gehouden plotseling haalbaar. Ook jij kan een verschil maken. Samen bouwen we aan een groenere, eerlijkere toekomst voor iedereen op deze prachtige planeet.

We staan op een keerpunt in onze geschiedenis. De strijd tegen de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit zijn heel belangrijke thema’s voor Greenpeace, maar we willen ook ons voedselsysteem veranderen en de oceanen en bossen beschermen. We zetten ons in voor een duurzame, rechtvaardige, groene en vreedzame toekomst. We handelen vanuit een mondiaal perspectief, zonder de meest kwetsbare gemeenschappen te vergeten. Wij vieren de passie en toewijding van de mensen die de Greenpeace-beweging mogelijk maken. Jij bent één van hen. Heel erg bedankt!