INCLUSIVITEIT

Voor Greenpeace zijn JEDIS (Justice, Equity, Diversity, Inclusion & Safety) – oftewel: rechtvaardigheid, diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en veiligheid – de weg naar een groenere, rechtvaardigere en veiligere wereld.

Wij geloven dat een rechtvaardig, divers en inclusief Greenpeace essentieel is om kwaliteitscampagnes op te zetten, mensen te inspireren en onze doelen te bereiken. Wij streven er ook naar om sterke bondgenoten te zijn voor minderheidsgroepen in de samenleving die strijden voor sociale en klimaatrechtvaardigheid.

RECHTVAARDIGHEID

Rechtvaardigheid betekent dat mensen en de planeet krijgen wat juist, eerlijk, ethisch en moreel is. De gevolgen van de klimaatcrisis treffen onevenredig zwaar diegenen die het minst hebben bijgedragen aan het ontstaan ervan. Mensen in Pakistan en Mozambique hebben bijvoorbeeld veel te lijden gehad onder klimaatrampen, terwijl ze zelf heel weinig broeikasgassen uitstoten. Daarom lijkt het ons alleen maar logisch dat vervuilers klimaatherstelbetalingen doen voor de schade die ze aanrichten.

Wij streven naar een wereld waarin niemand achterblijft, ongeacht ook van waar je woont of wat voor werk je hebt. Wanneer we campagne voeren voor een voedselsysteem dat het milieu respecteert, pleiten we bijvoorbeeld ook voor een eerlijke loon voor boerinnrn en boeren en toegang tot kwaliteitsvol eten voor iedereen.

GELIJKWAARDIGHEID

Gelijkwaardigheid erkent dat niet iedereen op dezelfde plaats in de samenleving begint. Sommige groepen hebben te maken met verschillende structurele nadelen en omstandigheden die het moeilijker maken om dezelfde doelen te bereiken als anderen. Er zijn specifieke maatregelen nodig die aangepast zijn aan de noden van een bepaalde groep, waarbij verschillende uitdagingen, behoeften historische achtergronden worden erkend. Onze eis om vervuilers te laten betalen, past precies in dit concept. In 2022 maakte de fossiele brandstofindustrie een winst van ongeveer 4 biljoen dollar. Dat is een enorm bedrag. Met geld komt macht, maar ook verantwoordelijkheid.

DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT

Mensen verschillen op verschillende manieren van elkaar: huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, socio-economische achtergrond, leeftijd, land van herkomst, opleidingsniveau, religie, en fysieke of cognitieve capaciteiten. Greenpeace erkent dit en binnen onze organisatie streven we ernaar om mensen met verschillende achtergronden op te nemen. We leren elke dag bij over hoe we inclusiever en toegankelijker kunnen worden, en we begrijpen dat dit nodig is zodat iedereen zich thuis kan voelen bij Greenpeace.

VEILIGHEID

Elke Greenpeace-medewerker moet zich houden aan een gedragscode, inclusief een nultolerantie staat voor intimidatie, pesten en discriminatie. Medewerkers van Greenpeace kunnen terecht bij integriteitsmedewerkers en vertrouwenspersonen die op de hoogte zijn van verschillende discriminatierisico’s. Zij onderzoeken en lossen mogelijke schendingen op en zorgen ervoor dat mensen zich veilig voelen en hun recht kunnen halen binnen Greenpeace.

Mensen kunnen zich ook onveilig voelen door het gedrag of de manier van communiceren van een collega die als vernederend of zelfs agressief kan aanvoelen. Medewerkers kunnen daarom contact opnemen met vertrouwenspersonen om dit soort microagressies te bespreken. We hebben ook safe spaces opgezet waar mensen die racisme ervaren en neurodivergente collega’s samen kunnen komen en van gedachten kunnen wisselen. We hopen zo een organisatiecultuur te creëren waarin iedereen zich begrepen, betrokken en veilig voelt.

WAT WE DOEN VOOR MEER INCLUSIE

  • Ons nieuwe kantoor zal toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit.
  • Er zijn privéruimtes beschikbaar om te bidden, mediteren en om af te kolven.
  • Iedereen kan psychologische hulp krijgen van psychologen met kennis over discriminatie en psychosociale risico’s op de werkvloer.
  • We organiseren jaarlijks workshops rond boeken zoals “Me & white supremacy” van Layla Saad en nemen deel aan demonstraties om de antiracisme-, feministische- en queer-bewegingen te steunen.
  • Onze JEDIS-medewerker kan afhankelijk van de behoeften van het personeel maatregelen nemen of aanpassen.