KLIMAAT

De opwarming van de aarde, meer klimaatrampen en extreem weer bedreigen onze ecosystemen en al het leven op onze planeet. Het is dringend tijd om actie te ondernemen zodat we de planeet beschermen en een leefbare toekomst garanderen voor ons en de toekomstige generaties.-1,5°C

Volgens het IPCC-rapport (samenvatting AR6) is het noodzakelijk om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5°C te houden tegen het einde van de eeuw.

-47%

De Belgische uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2030 met 47% verminderen (ten opzichte van 2005) om aan de nieuwe Europese doelstellingen te voldoen.

200Mln

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zullen tegen 2050, 200 miljoen mensen gedwongen worden om te migreren als gevolg van de klimaatverandering.

HET PROBLEEM

Volgens het rapport van het IPCC – de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering – verschijnen de gevolgen en risico’s van klimaatverstoring eerder dan verwacht en verergeren ze ook sneller. Door de klimaatcrisis komt extreem weer zoals overstromingen, bosbranden, hittegolven, droogtes en stormen, steeds vaker voor. Ook de biodiversiteit neemt af en ecosystemen staan onder druk. Meer mensen moeten migreren, omdat er door de impact van dit extreem weer onvoldoende eten in hun thuisland is.

WAT WE DOEN

Greenpeace pakt de verantwoordelijken voor de klimaatcrisis aan. We nemen hun slechte praktijken onder de loep, die schadelijk zijn voor mens, milieu en biodiversiteit. We roepen op tot geloofwaardige transitieplannen. Onze energievoorziening moet radicaal omgevormd worden, want onze CO2-uitstoot moet wereldwijd met 43% verminderen tegen 2030. Energiebedrijven en regeringen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een leefbare wereld voor de huidige en toekomstige generaties.

ONZE KLIMAATCAMPAGNE BETER BEGRIJPEN

Browse per thema