FAQ

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over giften, vrijwillig·st·ers enz. Als je het antwoord op jouw vraag hieronder niet vindt, zal ons team je met veel plezier verder helpen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe kan ik een fiscaal attest ontvangen?

Je ontvangt een fiscaal attest als het totaal van je giften tijdens een kalenderjaar 40 euro of meer bedraagt. Je krijgt dan 45% van dit bedrag terug via je belastingaangifte.

De fiscale attesten worden automatisch via e-mail verstuurd rond de maand maart (of met de post als je hebt aangegeven geen e-mails te willen ontvangen).

Heb je nog een vraag, wil je een wijziging doorgeven of wens je een duplicaat te ontvangen? Onze donateursdienst helpt je graag verder via e-mail ([email protected]) of telefoon (02/274.02.40).

Je kan jouw fiscaal attest ook via deze link downloaden:

Mijn fiscaal attest downloaden
Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Als je van adres of telefoonnummer bent veranderd, kan je jouw gegevens hier wijzigen:(lien à ajouter) Heb je toch hulp nodig? Neem dan contact op met onze donateursdienst via e-mail ([email protected]) of telefoon (02/274.02.40).

Hoe kan ik vrijwillig·st·er worden voor Greenpeace?

Iedereen kan vrijwilligerswerk doen en ons een handje komen helpen bij manifestaties of acties, of een stand van Greenpeace bemannen! Surf naar Greenwire, ons platform voor vrijwillig·st·ers, en ontdek welke acties binnenkort in jouw buurt gepland staan en hoe je kan deelnemen.

Mij inschrijven als vrijwillig·st·er
Heeft Greenpeace een webshop?

Ja, wij hebben onlangs een webshop gelanceerd voor Greenpeace België, waar je exclusieve ecologisch verantwoorde T-shirts kan kopen. Klik hieronder om onze webshop te bezoeken.

Naar de webshop
Hoe kan ik me afmelden voor jullie e-mails?

Als je onze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kan je je via onderstaande link uitschrijven:

Mij uitschrijven
Hoe kan ik Greenpeace opnemen in mijn testament?

Bedankt voor je interesse om Greenpeace op te nemen in je testament. U vindt meer antwoorden op uw vragen in de sectie hieronder.

Wat is jullie privacybeleid?

Greenpeace België hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy. In onze privacyverklaring vind je meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verspreiden en beschermen.

Zie privacyverklaring

VRAGEN OVER GIFTEN

Hoe kan ik Greenpeace België steunen?

Je kan Greenpeace België op verschillende manieren steunen in de strijd voor milieubescherming.

– Steun Greenpeace België via een eenmalige gift of via overschrijving op het IBAN-nummer BE69 5230 4174 9178, met vermelding van deze referentie: “2406398 GIFT + jouw naam”.

– Steun Greenpeace België via een doorlopende maandelijkse gift. Door elke maand te doneren, kunnen de teams van Greenpeace België zich niet alleen inzetten voor het behoud van de ecosystemen op lange termijn, maar ook spoedacties organiseren in geval van crisis.

– Neem Greenpeace België op in jouw testament en draag bij aan een leefbare planeet voor de toekomstige generaties.

Word vrijwillig·st·er voor Greenpeace België en kom ons een handje helpen op manifestaties of acties.

– Neem deel aan onze campagnes door een petitie te tekenen.

Via welke betaalmiddelen kan ik Greenpeace België steunen?

Wij aanvaarden online betalingen met Bancontact, Visa, Mastercard en PayPal, evenals maandelijkse bankoverschrijvingen via domiciliëring. Het online giftenplatform is 100% beveiligd.

Als je liever zelf een bankoverschrijving uitvoert, kan dat op het IBAN-nummer BE69 5230 4174 9178 met vermelding van de referentie “2406398 GIFT + jouw naam”.
Door een gift te doen aan onze organisatie, help je ons in volledige onafhankelijkheid campagne te voeren voor de bescherming van het leefmilieu.

Heb je andere vragen of wat hulp nodig? Onze donateursdienst staat voor je klaar via e-mail ([email protected]) of telefoon (02/274.02.41).

Waarvoor worden mijn giften gebruikt?

Alle giften aan Greenpeace worden gebruikt om onze activiteiten te financieren: ongeveer 63% van de giften gaat naar milieucampagnes (in België en internationaal), 28% naar fondsenwerving en circa 9% naar administratieve kosten.

Enkel en alleen dankzij jouw steun kunnen wij het verschil maken en campagne voeren.

Aanvaardt Greenpeace ook giften van bedrijven?

Greenpeace wordt 100% gefinancierd door particulieren en weigert elke financiële bijdrage vanwege bedrijven, overheden, regeringen en (inter)gouvernementele organisaties. Deze onafhankelijkheid garandeert onze vrijheid van spreken en handelen op alle plaatsen en in alle omstandigheden.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor giften?

Je ontvangt een fiscaal attest als het totaal van jouw giften in een kalenderjaar minstens 40 euro bedraagt. Je krijgt dan 45% terug via je belastingaangifte. Zo krijg je voor een gift van 40 euro een belastingvermindering van 18 euro.

Hoe kan ik mijn fiscaal attest ontvangen?

De fiscale attesten worden automatisch verstuurd via e-mail rond de maand maart (of met de post als je hebt aangegeven geen e-mails te willen ontvangen). Heb je nog een vraag, wil je een wijziging doorgeven of wens je een duplicaat te ontvangen? Onze donateursdienst helpt je graag verder via e-mail ([email protected]) of telefoon (02/274.02.41).

Je kan jouw fiscaal attest ook via deze link downloaden:

Mijn fiscaal attest downloaden
Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigen?
Als je van adres of telefoonnummer bent veranderd, kan je jouw gegevens hier wijzigen:

Heb je toch hulp nodig? Neem dan contact op met onze donateursdienst via e-mail ([email protected]) of telefoon (02/274.02.41).
Hoe kan ik mijn doorlopende gift wijzigen of stoppen?

Wil je het bedrag van jouw gift wijzigen? Lukt het financieel niet om ons te blijven steunen zoals voordien? Onze donateursdienst staat voor jou klaar via e-mail ([email protected]) of telefoon (02/274.02.41).

Hoe kan ik Greenpeace opnemen in mijn testament?

Bedankt dat je overweegt om Greenpeace in jouw testament op te nemen. Hier vind je het antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Doet Greenpeace ook aan fondsenwerving op straat of aan huis?

Greenpeace België doet inderdaad aan fondsenwerving op straat en aan huis. Onze ambassadeurs en ambassadrices spreken burgers aan om hen te informeren over de activiteiten van Greenpeace België en hen aan te moedigen om onze milieuacties te steunen.
Tijdens deze gesprekken stellen de ambassadeurs en ambassadrices van Greenpeace België, aan zij die dit wensen, voor om maandelijks een gift te doen via domiciliëring. Een maandelijks bedrag kan het verschil maken: door ons op lange termijn te steunen, kunnen wij inschatten over welke financiële middelen wij in de toekomst zullen beschikken. Zo kunnen wij onze impact op de thema’s die jullie na aan het hart liggen ontwikkelen, vergroten en maximaliseren. In het kader van dit soort fondsenwerving aanvaarden wij nooit giften in natura of cash.

GREENPEACE IN JOUW TESTAMENT

Wat doet Greenpeace met mijn nalatenschap?

Over de hele wereld komt Greenpeace op voor een groene, vreedzame aarde en roept overheden en bedrijven ter verantwoording, al meer dan 50 jaar. In samenwerking met het Greenpeace onderzoekscentrum in het Verenigd Koninkrijk en met Belgische wetenschappers en experts gaan we onafhankelijke en betrouwbare informatie achterna. Met die kennis in het achterhoofd voeren we concrete campagnes en acties voor onder meer de bescherming van onze biodiversiteit. Ook het tegengaan van de klimaatcrisis is een van onze essentiële actiedomeinen. Dit is een werk van lange adem. Inkomsten uit nalatenschappen zijn een enorme steun om ons werk nu, maar ook in de toekomst, voort te kunnen zetten. Maar liefst een op de tien campagnes kunnen we uitvoeren dankzij de erg gewaardeerde nalatenschappen.

Als erkende vzw geniet Greenpeace van een verminderd tarief aan erfbelasting: in Vlaanderen bedraagt die 0% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië 7%. Greenpeace geniet niet alleen internationale faam als een onafhankelijk wereldwijd netwerk met als doel de planeet te beschermen, maar is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Die engageert zich om morele waarborgen te bieden voor fondsenwerving en om de transparantie van de rekeningen te garanderen. 

Hoe groot of hoe klein ook, jouw gebaar maakt een verschil. Ontdek meer informatie over onze inkomsten en uitgaven in ons laatste jaarverslag.

Wat is een testament?

De wet bepaalt wie onze erfgenamen zijn. Toch behoud je een zekere vrijheid om zelf jouw erfenis te regelen via een testament. Iedereen die gezond van geest is, niet onbekwaam verklaard is en 16 jaar of ouder is, kan zelf via een testament bepalen hoe  de goederen na het overlijden verdeeld zullen worden.

Er zijn verschillende soorten testamenten:

Eigenhandig of onderhands testament
Een eigenhandig of onderhands testament (ook wel olografisch testament genoemd), is een handgeschreven en eigenhandig ondertekend en gedateerd testament. Een testament is een persoonlijk document: twee personen kunnen dus niet samen een testament maken. Je hebt voor dit type testament geen notaris nodig, wat het voordeel heeft dat er geen kosten aan verbonden zijn. Toch ontstaan er soms problemen na het overlijden van de erflater door verschillen in de interpretatie of door twijfel met betrekking tot de geldigheid van het document. Daarom raden wij je aan om jouw testament te laten nalezen door een notaris en om het te laten registreren in het Centraal Register van Testamenten (CRT).

Authentiek of notarieel testament
Het notarieel testament wordt gedicteerd aan een notaris, wat betekent dat jouw laatste wil vertaald wordt in een juridisch taalgebruik dat perfect duidelijk is voor een toekomstige interpretatie. Na het nalezen word je gevraagd om het document te ondertekenen, waarop de notaris het notarieel testament in bewaring neemt en registreert in het Centraal Register van Testamenten (CRT). Dit type testament brengt een kost met zich mee, maar biedt meer veiligheid (een notarieel testament is juridisch bijna onbetwistbaar) en is aangewezen voor complexere nalatenschappen.

Internationaal testament
Een internationaal testament is een testament dat geldig is in meerdere landen. Heb je bezittingen in het buitenland die je wenst na te laten, kies dan voor een internationaal testament via een notaris. De notaris zal het testament opstellen en ervoor zorgen dat het voldoet aan de wettelijke vereisten. Hou er rekening mee dat het opstellen van een internationaal testament meestal duurder is dan het opstellen van een nationaal testament. Daarnaast kan het moeilijker zijn om een internationaal testament uit te voeren, omdat de wetgeving van land tot land kan verschillen.

Hoe stel ik een testament op ten gunste van Greenpeace?

De wet staat toe dat je een deel (of het geheel) van jouw vermogen kan nalaten aan Greenpeace. Hoeveel je kan nalaten hangt af van jouw familiale situatie: heb je kinderen of een echtgeno(o)t(e), dan dien je rekening te houden met hun ‘reserve’ oftewel het deel van jouw vermogen dat de wetgever voor hen heeft voorbehouden. Het deel van jouw vermogen dat je toekent aan Greenpeace, heet een legaat.

Een legaat is dus een manier van schenken via een testament. De persoon die het legaat ontvangt, is de legataris. Pas als de legataris(sen) het testament aanvaarden, kan het uitgevoerd worden.

Er bestaan drie soorten legaten:
1. Het algemeen legaat: een legaat dat je hele vermogen omvat, actief en passief samen. Hier gaan soms extra verplichtingen mee gepaard, zoals de uitkering van legaten , al dan niet met de verplichting om bijzondere legaten uit te keren aan andere legatarissen. Je kan een of meerdere algemene legatarissen aanduiden.
2. Het legaat ten algemene titel: een legaat waarin u een welbepaald gedeelte van uw vermogen, zoals alle roerende goederen of alle onroerende goederen, of een bepaald percentage van uw vermogen, legateert aan één of meerdere personen of goede doelen.
3. Het bijzonder legaat: een legaat waarin je een specifiek goed (vb. een woning, een juweel, een schilderij) of een bepaalde geldsom toekent aan een persoon of goed doel.
Je kan ervoor kiezen om in een testament verschillende legaten op te nemen, maar ook verschillende legatarissen. Je kan dus legaten combineren: zo kan je een of meerdere algemene legatarissen aanduiden, met de verplichting om een of meerdere bijzondere legaten, of legaten ten algemene titel uit te keren.

Wat is een duolegaat?
Een duolegaat bestaat uit twee legaten, waarbij je een som of een bepaald goed aan een of meerdere erfgenamen nalaat, en een andere som of goed aan Greenpeace. In deze fiscale constructie moet Greenpeace naast de eigen erfbelasting ook de erfbelasting van de erfgenaam betalen: de erfgenaam krijgt dus een soort van netto-erfenis, vrij van erfbelasting. 

Belangrijk om te weten is dat deze gunstige regeling voor duolegaten voor goede doelen nog van toepassing is in het Brusselse en Waalse Gewest, maar hervormd werd in Vlaanderen en vervangen werd door andere berekeningen. Heb je in Vlaanderen (al) een duolegaat in jouw testament opgenomen, dan raden wij je aan contact op te nemen met jouw notaris. Het risico bestaat namelijk dat jouw testament met duolegaat niet meer uitvoerbaar is in Vlaanderen en moet herzien worden.

Beslis je om Greenpeace in jouw testament op te nemen? Dan heb je volgende gegevens nodig:
Greenpeace België vzw
Haachtsesteenweg 159
1030 Brussel


Ondernemingsnummer: BE 0424.496.447

Hoe vind ik een notaris?

Greenpeace kan je helpen bij het vinden van een notaris bij jou in de buurt. We beschikken over een adressenlijst van notarissen, waarmee we al geruime tijd samenwerken. Zo kunnen we jou zeker een geschikte notaris aanbevelen. De uiteindelijke keuze voor een notaris is natuurlijk helemaal aan jou.

Ook voor het opstellen van een onderhands testament (eigenhandig geschreven en gedateerd), hoef je niet langs te gaan bij een notaris. Toch raden wij je aan om jouw testament te registreren bij het CRT (Centraal Register van Testamenten), zodat het zeker gevonden en uitgevoerd zal worden. De registratie kan enkel via jouw notaris of gebeurt automatisch als je jouw testament online opstelt via Legacio.

Wat zijn de tarieven voor de erfbelasting in België?

Wanneer je erft, moet je erfbelasting of successierechten betalen. Alle erfgenamen in rechte lijn genieten van de laagste tarieven. Ook de langstlevende wettige partner geniet van dit tarief. Verdere familieleden zoals broers en zussen, neven en nichten, ooms en tantes, of (juridisch) vreemden betalen een hoger tarief. De regel is: hoe groter de erfenis, hoe hoger de tarieven. De erfbelasting verschilt ook volgens het gewest (het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest), waarin de overledene officieel woonde. Verhuizen van gewest heeft dus zeker een impact op jouw nalatenschap.

In Brussel en Wallonië bedraagt de erfbelasting 7% op legaten voor erkende vzw’s als Greenpeace. In Vlaanderen geldt een nultarief of 0% voor schenkingen en legaten. Dit betekent dat Greenpeace geen erfbelasting noch schenkbelasting betaalt op legaten en schenkingen die het ontvangt in Vlaanderen. Zo wordt elke eurocent, geschonken of nagelaten aan Greenpeace, volledig besteed binnen onze werking. Bedenk maar hoe groot de impact van jouw steun kan zijn en hoe je zo het verschil maakt bij het beschermen van onze aarde.

Voor een volledig overzicht van de verschillende tarieven van erfbelasting per regio, verwijzen we je graag door naar de website van notaris.be:

– Vlaams Gewest: https://www.notaris.be/mijn-erfenis/successierechten-en-erfbelasting/successietarieven-in-vlaanderen.

– Brussels Gewest: https://www.notaris.be/mijn-erfenis/successierechten-en-erfbelasting/successietarieven-in-brussel.

– Waals Gewest: https://www.notaris.be/mijn-erfenis/successierechten-en-erfbelasting/successietarieven-in-wallonie.

Hoe stel ik mijn testament veilig?

Zorg ervoor dat jouw testament gevonden wordt. Het is belangrijk dat jouw nabestaanden weten dat je een testament hebt en bij welke notaris het in bewaring is. Dit kan je aan een vertrouwenspersoon vertellen. Je kan de gegevens ook ergens opschrijven waar het zeker gevonden wordt.

Daarnaast is het ook aangeraden om het testament in bewaring te geven bij de notaris en om het te laten registreren bij het CRT (Centraal Register van Testamenten). Dit kan enkel via een notaris en brengt wat kosten met zich mee. Maar op die manier zal de notaris die het dossier van jouw nalatenschap behandelt, het testament kunnen terugvinden en raadplegen. Zo raakt het niet verloren of wordt het niet vernietigd en kan het geëerbiedigd worden.


BELANGRIJK: Je hoeft geen groot vermogen te hebben om na te laten aan Greenpeace via jouw testament. Elke gift – van welke waarde ook – wordt geapprecieerd. Iedereen kan een testament opstellen en bepalen wie de goederen na het overlijden zullen erven.

Ons team nalatenschap staat klaar voor al jouw vragen of bezorgdheden. Een persoonlijk contact staat centraal. Weet ook dat wij graag – als je dat graag wil – bij jou langskomen ter ondersteuning.

Je vindt ook veel nuttige informatie op de website www.notaris.be.

Hoe kunt u contact met ons opnemen om een legaat te maken?


Ons team van nalatenschappen staat klaar om al je vragen of zorgen te beantwoorden. Persoonlijk contact is essentieel. We kunnen je ook bezoeken als je dat wenst.

Ruth De Bruycker

Verantwoordelijke Nalatenschap
02 274 19 44
ruth.de.[email protected]
Greenpeace België VZW
Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel
ON: BE 0424.496.447

U kunt ook veel nuttige informatie vinden op de website www.notaris.be.

BELANGRIJK: Je hoeft geen groot fortuin te hebben om een legaat aan Greenpeace te maken in je testament. Elke donatie – ongeacht de waarde – wordt gewaardeerd. Iedereen kan een testament maken en bepalen wie zijn bezittingen zal erven.

WERK VOOR GREENPEACE

Kan ik voor Greenpeace werken?

Bedankt voor jouw belangstelling om ons team te vervoegen en je mee in te zetten voor de bescherming van onze planeet. Er komen regelmatig jobopportuniteiten vrij binnen onze organisatie.

Bekijk de vacatures
Hoe kan ik vrijwillig·st·er worden voor Greenpeace?

Iedereen kan vrijwillig·st·er worden en ons een handje helpen bij manifestaties of acties, of achter een stand van Greenpeace staan! Surf naar ons vrijwilligersplatform Greenwire en ontdek welke acties gepland staan in jouw regio en hoe je eraan kan deelnemen.

Ik registreer als vrijwilliger
Hoe kan ik activist·e worden voor Greenpeace?

Om aan de slag te gaan als activist·e bij Greenpeace, moet je eerst een opleiding van een weekend volgen, de Basic Action Training. Deze opleiding gaat twee keer per jaar door in Brussel. De opleiding is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Na de opleiding beschik je over de nodige basisvaardigheden en begrijp je wat het concreet inhoudt om een activist·e te zijn voor Greenpeace.

Interesse in de Basic Action Training? Neem contact op met Caroline Matagne, onze Action Coordinator, op dit e-mailadres: [email protected]

Bieden jullie ook stages aan voor studenten?

Ja, wij zoeken regelmatig stagiair·e·s om verschillende afdelingen te komen versterken (campagnes, communicatie, fondsenwerving, actie/mobilisatie).

Naar onze stageplaatsen

HET ANTWOORD OP JE VRAAG NIET GEVONDEN?

Contacteer ons via het formulier hieronder of telefonisch op 02/274.02.41 (van maandag t/m vrijdag 9u-12u30/ 13u30-17u).