GREENPEACE IN JOUW TESTAMENT

LAAT EEN EERLIJKE EN GROENE WERELD NA

Laten we nalatenschap even filosofisch bekijken: iederéén laat iets na. Ook jouw leven heeft impact. Jouw nalatenschap doet ertoe. Maar de vraag is: hoe wil jij de planeet aarde op een dag verlaten? Wil je aan toekomstige generaties ook een eerlijke en leefbare wereld doorgeven?

Net als jou, staat Greenpeace voor de grote uitdagingen van vandaag: klimaatverandering tegengaan en onze biodiversiteit behouden. Door een gift aan Greenpeace in je testament op te nemen, help je bij het doorgeven van een eerlijke en groene planeet aan toekomstige generaties. Is dat geen doordachte en prachtige nalatenschap?

JOUW CONTACTPERSOON

Ruth De Bruycker
Verantwoordelijke Nalatenschap

02 274 19 44

[email protected]


WAAROM GREENPEACE ALS ERFGENAAM AANDUIDEN ?

Niemand blijft onverschillig tegenover de klimaatcrisis, sociale ongelijkheid en het toenemende verlies aan biodiversiteit die de mensheid en al het leven op aarde bedreigen. Door Greenpeace België als begunstigde aan te duiden, schenk je ons de middelen die nodig zijn om deze uitdagingen aan te pakken. Dankzij jouw steun kunnen wij ons inzetten om de planeet en al het leven erop te herstellen en te beschermen.


HOE EEN TESTAMENT OPSTELLEN ?

Essentieel bij het opstellen van je testament is dat je je er goed bij voelt. Zo ben je zeker dat je laatste wensen gerespecteerd worden en kan je zonder zorgen verdergaan met je leven.

Stap 1: Maak een overzicht van je bezittingen

Goed begonnen is half gewonnen! Rustig en evenwichtig plannen is essentieel. Praat met je nabestaanden over je erfenis, maak de balans op van je vermogen en bekijk wat je aan wie wil nalaten.

Stap 2: Bepaal het type legaat

Een legaat is het deel van je vermogen dat je als erflater wenst na te laten aan je erfgenamen of legatarissen via een testament. Meer info vind je onder ‘vaak gestelde vragen’.

Stap 3: Stel het testament op

Het testament is de basis voor je nalatenschap: ofwel het authentiek of notarieel testament, ofwel het holografisch of handgeschreven testament.

GETUIGENISSEN

We zijn allemaal afhankelijk van elkaar en van de wereld. – Christine Quertinmont

« Ik heb altijd ontzag gehad voor de pracht van de natuur, maar ben ook bezorgd dat ze zo kwetsbaar is en bedreigd wordt. Tijdens mijn lange wandelingen in het bos of in de bergen word ik vaak overweldigd door zoveel schoonheid en voel ik een diepere verbondenheid met alles om me heen. Ik mediteer en doe aan yoga , en ik voel gewoon hoe iedereen onderling afhankelijk is van elkaar en van de wereld… De acties van Greenpeace met hun duidelijke boodschappen spreken me erg aan, net zoals hun volharding en inzet. En dan de naam zelf, ‘groene vrede’, roept beelden op uit mijn kindertijd, met weidse vlakten, de hoop van de jeugd en van een levendige lente. Ik wil mijn dankbaarheid tonen voor de schoonheid van de blauwe planeet. »

Ik wil teruggeven wat ik gedurende vele jaren heb mogen gebruiken.  – Éric Feys

« Ik ken Greenpeace al sinds mijn jeugd en vandaag bekleedt de organisatie een belangrijke plaats in mijn leven. Ik bewonder het feit dat Greenpeace voortdurend probeert haar politieke invloed en haar actiedomeinen te verruimen. Ik heb geen kinderen, maar ik wens een betere wereld toe aan de toekomstige generaties. Het is evident dat ik financieel steun wat ik belangrijk vind, met name het behoud van de natuur. Ik hoop dat mens en natuur kunnen blijven leven in de best mogelijke omstandigheden. Misschien is het maar een beeld… maar ik wil iets aan de aarde teruggeven, want ik heb zelf ook veel mogen nemen tijdens mijn leven. Een manier om dat te doen is door Greenpeace als legataris aan te duiden in mijn testament. Aangezien ik geen kinderen heb, is het juridisch gemakkelijk te regelen. Een handgeschreven brief en een bezoek aan de notaris volstonden. Het kan zelfs online van thuis uit…»

Le monde a besoin de douceur, de silence et de lumière – Dominique Demarets

« Ik ken Greenpeace al mijn hele leven. Zonder actief lid te zijn, heb ik de acties en campagnes steeds met belangstelling gevolgd, zowel op lokaal als op internationaal niveau. Ik heb dezelfde zorgen, voel ook verontwaardiging en deel hun eisen. Ik respecteer zowel het idealisme, de durf, de creativiteit als de professionaliteit van het hele team. Ik geloof erin dat hun strategie werkt en tot resultaten leidt.»

TESTAMENT.BE

Greenpeace is lid van de nationale campagne voor nalatenschap Testament.be. Ook daar staan juridische experts voor je klaar om je te helpen bij je project. Bestel de juridische gids die dieper ingaat op de technische aspecten van het erfrecht in België of kies voor jouw begrafenisceremonie voor een ‘bloemen noch kransen’-gift aan Greenpeace.

HEB JE NOG VRAGEN ?

Het opstellen van een testament doet heel wat vragen rijzen. We lichten hier enkele veelgestelde vragen uit. Neem gerust contact op als je specifieke vragen hebt, wij zijn er voor je.

JOUW CONTACTPERSOON

Ruth De Bruycker
Verantwoordelijke Nalatenschap

02 274 19 44

[email protected]

Greenpeace België VZW
Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel

ON: 0424.496.447