ENERGIETRANSITIE

De energietransitie is dé grote uitdaging van deze eeuw. Voor een leefbare planeet, waar mens en natuur in harmonie leven, moeten we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afschudden en bouwen aan een systeem gebaseerd op 100% hernieuwbare energie.1 op 5

van de Belgische huishoudens leefde in brandstofarmoede voordat de energieprijzen stegen

1ste

Fluxys, onze gasoperator, is de eerste invoerder van Amerikaans schaliegas naar Europa

13%

van de gecomsumeerde energie in België is hernieuwbare energie. (2021)

HET PROBLEEM

Onze samenleving is nog steeds zeer afhankelijk van fossiele brandstoffen (gas, olie, steenkool) en van kernenergie. De uitstoot van broeikasgassen die voortkomt uit productie en verbranding van fossiele brandstoffen, ligt aan de basis van de klimaatcrisis. Kernenergie is geen alternatief, het is gevaarlijk, onbetrouwbaar en erg duur. De laatste energiecrisis heeft opnieuw aangetoond hoezeer deze afhankelijkheid, ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid in de hand werkt. De grote energieleveranciers boekten recordwinsten, terwijl steeds meer burgers werden opgezadeld met zeer hoge (energie)rekeningen waardoor het moeilijk werd om het einde van de maand te halen. De fossiele en nucleaire industrieën, geholpen door wetgeving en een belastingssysteem die vaak zeer gunstig voor hen zijn, doen er alles aan om deze situatie te handhaven, en zo hun economische belangen te beschermen.

WAT WE DOEN

We kunnen onze energietoekomst weer in eigen handen nemen en voldoende duurzame en betaalbare energie voor iedereen garanderen. Greenpeace België duwt ons land al jaren in die richting. We doen onderzoek en acties om de giftige invloed van de fossiele brandstofindustrie aan te klagen en we ijveren voor een kernuitstap. Tot slot werken we aan scenario’s die aantonen dat een toekomst met 100% hernieuwbare energie (vooral wind en zon) in België en Europa perfect mogelijk is.

ONZE ENERGIECAMPAGNE BETER BEGRIJPEN

BROWSE PER THEMA