WE ZIJN GREENPEACE

Greenpeace is een internationaal netwerk van onafhankelijke organisaties die vreedzame acties uitvoeren om het milieu en de biodiversiteit te beschermen en de vrede te bevorderen. Greenpeace bestaat ook uit talloze burgers die zich inzetten voor een eerlijke en duurzame wereld voor huidige en toekomstige generaties.

Greenpeace is ontstaan uit de moed en overtuiging van een kleine groep mensen die zich in 1971 verzette tegen kernproeven. Ook vandaag blijven we ervan overtuigd dat verandering komt door de inzet en actie van een steeds groeiend aantal burgers die neen zeggen tegen fatalisme en besluiten om samen in actie te komen.

Met de steun van miljoenen mensen zoals jij zet Greenpeace zich in voor een groenere planeet, sociale rechtvaardigheid en vrede overal ter wereld. Samen hebben we de kracht, kennis en moed om grote milieuproblemen en hun oorzaken aan te pakken. Samen maken we het verschil.

ONZE KERNWAARDEN

ONAFHANKELIJKHEID

Greenpeace accepteert geen geld van overheden, bedrijven of politieke partijen. Hierdoor zijn we volledig onafhankelijk. Onze financiële middelen zijn afkomstig van donaties van particulieren, of stichtingen. En van mensen die Greenpeace aan hun testament toevoegen zodat hun betrokkenheid bij het milieu kunnen laten voortduren.

HOOP EN OPLOSSINGEN

We kijken naar de toekomst en bieden hoop en oplossingen. De campagnes van Greenpeace zijn gebaseerd op wetenschap: we onderbouwen onze bevindingen met diepgaand onderzoek, en op basis daarvan publiceren we heldere onderzoeksrapporten. We aarzelen niet om wangedrag, fraude en andere verdachte praktijken aan de kaak te stellen en zijn voortdurend op zoek naar concrete en realistische manieren om de wereld beter te maken.

GEWELDLOOS

Onze acties zijn altijd vreedzaam, ook al kunnen ze soms provocerend of confronterend overkomen. We doen aan burgerlijke ongehoorzaamheid waarbij we sommige gedragingen en ideeën uitdagen. Hierdoor willen we positieve veranderingen teweegbrengen voor onze planeet, voor onze generatie en voor de generaties na ons.

TRANSPARANTIE

Greenpeace hecht veel belang aan financiële transparantie en zet zich in om zowel donateurs als het publiek te informeren over de besteding van de ontvangen gelden. Ongeveer 63% van de gekregen giften worden besteed aan milieubeschermingscampagnes, 28% aan fondsenwerving en ongeveer 9% aan administratieve kosten.

Meer weten

KLIMAATRECHTVAARDIGHEID

Klimaat en sociale rechtvaardigheid zijn nauw met elkaar verbonden. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn acuter voelbaar voor mensen in het globale zuiden, terwijl zij amper hebben bijgedragen aan het probleem. In België zien we dat mensen die in armere wijken wonen minder toegang hebben tot groene ruimten en meer te lijden hebben onder de stijgende energieprijzen. Greenpeace roept op tot een overgang naar een rechtvaardige wereld waarin de levensbehoeften van iedereen worden gegarandeerd en ecosystemen worden beschermd.

SAMEN STERKER

Greenpeace heeft een uitgebreid netwerk en vormt coalities met verschillende partners. We helpen ook burgerbewegingen en kleine actiegroepen door hen onze gebouwen, materiaal en knowhow ter beschikking te stellen en soms zelfs juridische bijstand te verlenen. Samen staan we sterker!

Elke gift telt en helpt ons om onze campagnes uit te voeren.