ONZE CAMPAGNES

Sinds enkele jaren, richt Greenpeace België zich niet langer alleen op milieukwesties. De meest kwetsbare groepen in onze samenleving staan ook centraal in onze acties. Gemarginaliseerde gemeenschappen, waaronder mensen met een laag inkomen, LGBTQIA2S+ individuen, inheemse mensen en personen die racisme ervaren, voelen de gevolgen van de klimaatcrisis vaak meer dan anderen. Ze worden meer blootgesteld aan armoede, discriminatie en geweld, wat hun vermogen om zich aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden beperkt.

Klimaat en sociale rechtvaardigheid zijn nauw met elkaar verbonden. Ontdek de verschillende campagnes die Greenpeace organiseert om de klimaatcrisis aan te pakken en onze verschillende acties voor klimaatrechtvaardigheid voor iedereen.

KLIMAAT

Greenpeace voert actie om degenen die het meeste bijdragen aan de klimaatcrisis ter verantwoording te roepen. De wetenschap is helder: de aarde warmt op en dit staat nauw in verband met menselijke activiteiten. Volgens het rapport van het IPCC is het absoluut noodzakelijk om de wereldwijde temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw onder de 1,5°C te houden.

LANDBOUW

Greenpeace voert actie voor een eerlijk voedselsysteem dat respect toont voor consumenten, boerinnen en boeren, en het milieu. Ons doel: een systeem creëren dat kwaliteitsvol voedsel biedt aan iedereen, op een eerlijke manier.

BIODIVERSITEIT

Greenpeace voert campagne om biodiversiteit te verdedigen en te bevorderen. Bossen en oceanen zijn essentieel voor de gezondheid en het welzijn van mensen, dieren en onze planeet. En niet te vergeten een heel noodzakelijke verdedigingslinie in de strijd tegen de klimaatcrisis.

ENERGIETRANSITIE

De energietransitie is zonder twijfel de grootste uitdaging van onze eeuw. Voor een leefbare planeet, een gezond klimaat, en betaalbare energie voor iedereen, moeten we samen afstappen van die jarenlange afhankelijkheid van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkool.

Elke gift telt en helpt ons om onze campagnes uit te voeren.

Browse per thema