История за живописен район, който е на кръстопът

В началото на август 2018 г., фирма, свързвана с Христо Ковачки, получава правото да добива въглища в Алдомировския въглищен басейн. Къщите в селата Радуловци и Братушково са едва на 300 м от бъдещата мина и недоволство срещу нея през годините не липсва. Подписките на местното население срещу инвестиционното намерение за въгледобив обаче не дават резултат, а възраженията на Община Сливница остават игнорирани.

Този сюжет се развива на около 35 км от центъра на София. Хората описват местността като добре развит селски район, в който се радват на възможности за земеделие, а напоследък и на екотуризъм. Също така, Алдомировското блато, което се намира в непосредствена близост до град Сливница и територията определена за концесия, е защитена местност, създадена с цел опазването на естествените местообитания на защитени и редки видове водолюбиви птици и растителните асоциации на 40 вида висши растения.

© „Грийнпийс“ – България © „Грийнпийс“ – България

Кметът на Община Сливница определя плановете за развитие на общината като съвсем различни и несвързани с развитие на мини. В района има изграден чисто нов път, който не е пригоден за въглищни камиони; екопътеки; две езера, подходящи за водни спортове, едното от които със съоръжения за практикуване на уейкборд, АТВ писта и други. Според кмета три компании са на път да отворят съоръжения на територията на общината. Всички те — и свързаните с тях възможности за работа — биха могли да бъдат отблъснати, ако се открие мината, а регионът може да стане много по-малко привлекателен за бъдещите инвеститори.

© „Грийнпийс“ – България © „Грийнпийс“ – България

За съжаление обаче днес, когато цял свят е на прага на бъдещето си отвъд въглищата, този район е на път да бъде превърнат в нова въглища мина.

Един земеделски стопанин срещу минната индустрия

В края на август 2018 г., Емил Мирчев, който от десетилетия обработва семейната си земя, близо до с. Радуловци, заведе дело срещу „Минна компания“ ЕООД. Целта му е да бъде преразгледано разрешението за открит въгледобив, дадено от Министерски съвет. Земята на Емил се намира в границите на дадената въглищна концесия и това е причината съдът да приеме жалбата му. Към него се присъедини и Община Сливница, която представлява интересите на местното население и също има собствени земи на засегнатата територия. Четирима други собственици на земи в региона поискаха да се присъединят като заинтересовани страни по делото. Първото му заседание бе на 17 юни в София, а следващото ще се проведе на 4 ноември 2020 г.

По какъв начин мината засяга района

Мината с диаметър 2 км е в непосредствена близост до основните водоснабдителни съоръжения на селата Бърложница и Радуловци. Местните се опасяват, че близостта ѝ до водосборния район създава реална опасност за замърсяване на водата им. 

Що се отнася до въздуха, откритите въглищни мини имат не по-малко влияние върху качеството му отколкото процесът на горене на този ресурс. Заради лошата поддръжка на подобен вид съоръжения, а и поради същността им, се образува значително прахово замърсяване. Пример за това, са откритите мини в близост до град Перник, които са сред топ три на замърсителите на въздуха в града. Замърсяването на въздуха не винаги е проблем, който виждаме, но последиците за здравето ни са сериозни. Дълготрайното влошаване на качеството на атмосферния въздух може да доведе и до последици като астма, сърдечно-съдови заболявания, рак на белите дробове, заболявания, свързани с нервната и репродуктивната системи и други.

Освен това производството на енергия от въглища влошава и без това лошото качество на въздуха в България. Електроцентралите на въглища отделят значителни количества прахови частици, серен диоксид и азотни оксиди, като последните допринасят косвено и за образуването на озон. От тях най-голяма заплаха за здравето представляват фините прахови частици (ФПЧ2,5) и озонът. От въглищните мини също се образуват емисии на фини прахови частици. Един от най-скорошните научни анализи показва, че замърсяването на въздуха засяга буквално всеки един орган от човешкото тяло.

Нещо повече, въглищата от алдомировската мина са предвидени за изгаряне в топлоелектроцентралата „Бобов дол“. Тя е основен замърсител на въздуха в Югозападна България и през последните месеци се прочу с изгарянето на отпадъци, включително вносни, и неспазването на закона в тази си дейност.

В началото на юни 2020 г. бордът на директорите на централата заяви, че има намерения да се ориентира към различно производство на енергия, тъй като въглищата вече нямат бъдеще. Същевременно, концесията на мината в Сливница е със срок от 29 години. Това е и причината да поставяме под въпрос смисълът от заличаването на Радуловци и околните села за обслужването на дейности, които нямат бъдеще.

Въглищата и изменението на климата

Минната индустрия е напълно несъвместима с международните климатични политики и споразумения, от които България е част.

Лигнитни въглища са най-замърсяващото гориво в света и все още захранват по-голямата част от енергетиката в България (над 40% от електричеството ни идва от въглищни централи). Горенето на въглища е сред основните причини за климатичните промени. Въглищните централи за производство на енергия са източник и на 1/3 от въглеродния диоксид, резултат от човешка дейност в света. И докато въглищната индустрия не поема разходите за щетите, които нанася, хората и планетата плащат висока цена.

Какъв е проблемът с дейността на фирмите, свързвани с Ковачки

За спорните практики на кръга “Ковачки”, известни с редица нарушения на екологичното законодателство и неприемливи условия на труд може да бъде прочетено в публикацията ни „Финансовите мини“ – доклад за съмнителни финансови практики във въглищния сектор.

Какви са алтернативите

Истинската политическа визия за бъдещето залага на инвестиционни стратегии, които в основата си постепенно се отдръпват от всички проекти, свързани с добива и горенето на изкопаеми горива. Вместо това, икономическите стимули се насочват към подкрепа за развитието на енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия като Слънцето и съхранение на енергия. Тези стимули са за хората и общностите, от които те са част, за да могат да бъдат основните двигатели на трансформирането на енергийното производство към модерен децентрализиран подход.

Научи още: 

Какво искаме да направим

През тези вече близо две години, в които ние заставаме зад хората от района, които пряко или косвено са потърпевши от спорните решения в полза на фирми от кръга „Ковачки“, ние опознахме това прекрасно място. Трудно е да застанеш зад кауза, която не познаваш, а както всички знаем най-силно се бориш за нещо, което припознаваш като твоя битка.

Затова решихме да покажем на хората, какво ще си отиде, ако решението за концесията на тази мина стане реалност. В района на мината има невероятна природа и ние ще използваме нейните дадености, за да създадем едно любителско бягане със състезателен елемент. Основен фокус на нашето събитие ще е бягането, но освен него ще организираме и допълнителни дейности, които да разкрият потенциала на района отвъд минната индустрия.

© Дизайн: Точка Илиева © ТОЧКА СПОТ/ „Грийнпийс“

Каним те на събитието ни „Бягане за Радуловци. Надбягай мината“, с което да подкрепим заедно района и общността му.