Въглищна вода от сърцето на въглищната индустрия
© "Грийнпийс" / Иван Дончев

„Грийнпийс“ – България пуска нова линия вода и то на промоция! „Въглищна вода“ е серия от 7 вида „напитки“, вдъхновени от водните басейни, замърсявани и преексплоатирани от въглищната индустрия.

Спряхме се на няколко реки и язовира, които имат специална история. 

Реките Струма и Разметаница са в лошо екологично състояние заради вливането на непречистени води от добива на въглища и има ясна връзка между замърсяването на Р. Разметаница заради дейността на ТЕЦ „Бобов дол“.

Количеството прясна вода за нуждите на местните електроцентрали пък води до засилен натиск върху реките Сазлийка и Тунджа. Минималните екологични нива в тях са засегнати, за да се осигурява достатъчно вода за язовирите „Розов кладенец“ и „Овчарица“. При най-лошия сценарий, водите на река Марица могат да бъдат значително засегнати заради климатичната криза още преди средата на този век.

До седемте „премиум“ (с висока цена и все по-ниско качество и количество – б.а.) разновидности вода първи и ексклузивно се докоснаха новите депутати! Народни представители от „Продължаваме промяната“, ГЕРБ, „Има такъв народ“, „Демократична България“ и „Възраждане“ специално разговаряха с нас за проблема.

Като изключим бутилирането, красивите етикети и церемонията по встъпване в длъжност на новите народни представители, всъщност всички малко или много сме имали досег до тези води. Пряко – хората от съответните региони и косвено – всички останали българи. Все пак водната система е свързана. И затова дотук спираме с хумористичния тон.

Не е случайно, че сложихме „срок на годност“ до 2030 г. Препоръката на учените и заложеният ангажимент за страните от Източна Европа в Парижкото споразумение е да се откажат постепенно от използването на въглища за производството на енергия до тази година, а не „индикативната“ 2038 г., заложена в Плана за възстановяване и устойчивост. Прекратяването на употребата на въглища ще намали натиска върху количествата вода, използвани от индустрията за охлаждане, и качеството на реките, в които се заустват води от тези процеси. Така се създадат и предпоставки за рекултивиране на въглищни мини, които също водят до замърсяване на водни тела, а защо не и до рекултивиране на язовири и връщане на водата от тях в природата?

През изминалата година изготвихме два доклада, които показват сериозния натиск, под който се намират водите на България от въглищната индустрия, както по отношение на замърсяване, така и по отношение на експлоатиране на водните ресурси.

Доклад „Мръсното завещание на въглищата“

Резултатите от доклада сочат, че от местата, където се съхраняват отпадъците, генерирани от ТЕЦ „Бобов дол“, редовно се изпускат отпадни води в околната среда. Тези води с повишени концентрации на различни метали и металоиди, асоциирани с пепел от въглища. Отпадните потоци оказват влияние върху качеството на водите и утаечните слоеве на река Разметаница.

Към доклада
Доклад „Неутолимата жажда на енергетиката“

Изследването откри, че количеството прясна вода за нуждите на електроцентралите в Маришкия басейн е значително и води до засилен натиск върху водните ресурси. Ако сегашният Интегриран план в областта на енергетиката и климата бъде запазен и ако най-лошите климатични сценарии се сбъднат, това би довело до засушавания и воден дефицит, не само по отношение на енергопроизводството, но и за нуждите на градовете, селскостопанския и промишления сектор.

Към доклада

Какво препоръчват учените?

За да се задържи световната температура до 1,5°C и така да се избегне стремително задълбочаване на климатичната криза, както и за да бъдат пощадени българските води, е необходимо крайната дата за въглищата – най-замърсяващото и допринасящо за парниковите емисии изкопаемо гориво – да е не по-късно от 2030 г. Ако следваме насоките и поетите ангажименти по Парижкото споразумение, държавите от Източна Европа трябва да се откажат от въглищата до края на 2030 г. 

Ето защо такъв е и апелът, който отправяме към депутатите. Да подкрепят и настояват за определяне на 2030 г. като най-късна крайна дата за излизане от въглищната зависимост и да запазят водите на България.

Отправете го и вие, като подпишете петицията!

Можете и да ни подкрепите чрез дарение. „Грийнпийс“ не приема средства от фирми, правителства, общини, междуправителствени и правителствени организации, ЕС и прочее. За да бъдем независими, разчитаме на индивидуални дарения от хора, които ги е грижа за природата и споделят сходни виждания с нас.