Следващия път, когато някоя пчела забръмчи около теб,  си заслужава да си припомниш, че значителна част от наша та храна зависи изключително много от опрашването на растенията, което тези насекоми осигуряват. Но по света, особено в Северна Америка и Европа, пчелите и останалите опрашващи насекоми намаляват, оставяйки сериозни съмнения как ще се извършва тази важна функция в бъдещето.

В САЩ от 2006 година досега, 30-40% от загубата на пчелни колонии, развивани с търговска цел пряко се свързва със синдрома на разрушената пчелна колония, явление, което описва изчезването на пчелите-работнички. В следствие на това, от 2004 г.  досегаСеверна Америка е с по-малко естествени опрашители, отколкото когато и да е било през изминалите петдесет години. В Европа пък, през последните години смъртността при пчелните колонии след изкарана зима достига средно до 20% (а за някои страни до 53%).

Лишени от опрашването, извършвано от насекомите, ще бъдем изправени пред значително по-ниски селскостопански добиви за  близо една трета от селскостопанските култури,при положение, че не се използва алтернативен начин на опрашване. При всички случаи, намаление в добива ще претърпят до 75% от селскостопанските ни култури. Без съмнение, ще бъдат тежко засегнатинай-полезните от тях, които са част от ежедневното ни меню (включително много важни плодове и зеленчуци) заедно с някои култури, използвани като фураж в млеко- и месопроизводството.Положителните ефекти от опрашването се оценяват на 265 милиарда евро, сочат последните анализи в тази област.Проблемът може да продължи да се разраства и поради отглеждането на все повече култури, зависими от пчелите и останалите опрашващи насекоми в световен мащаб.

 Защо тогава някои политици все още се опитват да бавят действията, насочени към спасението на този естествен и интелигентен съюзник на всеки фермер?

 

Първа значима стъпка

На 29 април Европа предприе значителна стъпка в правилната посока, след като по-голямата част от страните- членки на ЕС гласуваха за частична забрана върху използването на три пестицида-убийци на пчели. След ожесточеното лобиране от страна на пестицидната индустрия, гласуването донесе облекчение на текущата ситуация. Беше постигнат успех, с който природозащитниците, пчеларите и внушителна част от европейските граждани, включили се активно в отделните кампании могат да се гордеят.

Все още предстои решението официално да бъде потвърдено от Европейската комисия, но не може да бъде пренебрегнат фактът, че има голяма научна, политическа и обществена подкрепа за забраната. Тонио Борг, Европейски комисар по въпросите на здравеопазването и потребителите вече изясни, че “със своето становище комисията ще даде напредък през следващите седмици”. Тъй като в два последователни вота държавите-членки не успяха да постигнат квалифицирано мнозинство, за одобрение или отхвърляне на забраната, сега еврокомисията има правото да  я придвижи напред.

Това наистина е добра новина за пчелите и европейските фермери. Решението, отнасящо се за целия ЕС, е първата регионално наложена и действаща забрана за пестициди-убийци на пчели в световен мащаб. Тя ще ограничи използването на три неоникотиноида (клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам) при обработката на семена, почвени добавки (гранули) и пръскане на растения, вкл. зърнени култури, атрактивни за пчелите.

 Разобличаване на виновниците: „Байер” и „Синджента”

Забележителното е, че и трите неоникотиноиди са най-продаваните продукти, произведеждани от агро-гигантите „Синджента” и „Байер”. И двете компании провеждат внушителни ПР кампании, опитвайки се ожесточено да защитят печалби си без оглед на щетите, които понася околната среда. Те отхвърлиха научните доказателства за токсичността на въпросните пестициди и всячески се опитаха да отложат забраната.

Наскоро чрез провеждане на няколко събития Грийнпийс разобличи лъжите им, а именно: организира и разпъна  огромен банер отцентралата на „Синджента” в Швейцария; присъства на годишните общи  срещи на „Байер” и „Синджента”, съответно в Германия и Швейцария и организира символична погребална церемония на пчела-майка пред централното управление на Байер в Холандия.

 Непълна забрана

И така, това наистина е само първата стъпка, тъй като постигнатата забрана е непълна и съдържа слаби места.

На първо място, тя е само временна мярка и две години може да се окажат недостатъчен срок, за да се гарантира, че здравето на пчелите и другите опрашващи насекоми ще се подобри. Освен това, забраната далеч не е всеобхватна, тъй като ограниченията важат само за определени видове употреба на пестицидите. Трето, неоникотиноидите са много устойчиви и е възможно през годините да са станали част от състава на почвата, както и да присъстват и в други растения, посещавани от пчелите. Както се вижда от скорошно проучване в Холандия, дори употребата на неоникотиноидите в затворени оранжерии води до тежки концентрации във водните системи, което причинява загуби на биоразнообразието на водните насекоми. Така че съвсем още не е ясно, дори и с действаща в сила забрана, дали нектарът и цветният прашец ще са безопасни за пчелите и останалите насекоми.

В допълнение към казаното, необходимо е и останалите, вредни за пчелите, пестициди да бъдат отстранени от пазара. Грийнпийс смята, че ЕС трябва да продължи напред и да наложи по-всеобхватна забрана, покриваща всички видове употреба на неоникотиноидите за целия селскостопански отрасъл, а не само частичната забрана, предложена от ЕК. Следва да се включат всички седем пестицида- убийци на пчелите, идентифицирани в доклада на Грийнпийс, озаглавен “Пчелите намаляват”.

Четири от седемте пестицида не са неоникотиноиди и ние смятаме да продължим кампанията за тяхното отстраняване от пазара.

Това ще бъде важна първа крачка за оттегляне от сегашната силнахимическа селскостопанска система и преминаване към съвременни, екологични селскостопански практики, което ще гарантира дългосрочнотоспасяване на пчелите и запазването на европейското селско стопанство. Нашата работа е само в началото си.

 

Матиас Вютрих е европейски координатор на кампанията за екологично фермерство в Грийнпийс Швейцария и ръководител на проекта за пчелите в Европа.