На 29 март Коалиция „За зелен рестарт“, от която „Грийнпийс“ – България е част, представи официално доклада „Мисия Енергиен преход“ със 150 препоръки от 50 водещи български експерти за успешен преход към чиста енергия и проспериращо общество.

Препоръките и насоките в доклада са обединени в пет основни теми:
♦ Справедлив преход за въглищните региони
♦ Енергийна бедност и енергийна ефективност
♦ Комуникация за успешен енергиен преход
♦ Енергийни общности
♦ Устойчиво използване на биомаса

Докладът беше представен на кръгла маса за енергийния преход на България. В нея взеха участие Балин Балинов, координатор кампания „Енергийни решения” в „Грийнпийс” – България, Апостол Дянков, ръководител на програма „Климат и енергия” във WWF България и Георги Стефанов, експерт по климат и енергия, както и политици от основните политически партии – Венко Събрутев от коалиция ПП-ДБ, Жечо Станков от ГЕРБ, Станислав Анастасов от ДПС и Таско Ерменков от БСП. Модератор на дискусията беше Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на Коалиция „За зелен рестарт”.

Още от самото начало Венко Сабрутев заяви, че от обединението ПП-ДБ залагат на енергетиката на бъдещето, на българските източници, на ниската цена. На енергийната независимост както на ниво държава, така и на ниво домакинства и бизнес. Той също така изтъкна, че към момента българската икономика е изключително енергоемка и неефективна – че разходваме горе-долу колкото Италия, но произвеждаме три-четири пъти по-малко на глава от населението.

Жечо Станков от ГЕРБ изброи петте енергийни стълба на Европейския енергиен съюз – енергийната ефективност, енергийната сигурност, възобновяемата енергия, декарбонизацията и иновациите. Той напомни ролята на България в създаването на Директивата за възобновяема енергия от 2018 г. и изказа готовност тя да бъде бързо транспонирана в Закона за възобновяемата енергия. Станков също така подчерта, че е изключително важно този да бъде един от първите закони, гледани в новия парламент.

Стопкадър от излъчването на кръглата маса „Мисия Енергиен преход“ с участието на експерти и политици. От дясно на ляво Саша Безуханова, Апостол Дянков, Георги Стефанов и Балин Балинов.

Според Станислав Анастасов от ДПС държавата ни е много закъсняла по отношение на енергийния преход, но можем да наваксаме с помощта на вече утвърдените политики, модели и технологии. Той изказа готовност да се трансформират районите със замърсяваща енергетика към модерни индустрии и да се даде възможност на малките домакинства да имат своя справедлив дял в енергийния преход.

Таско Ерменков от „БСП за България“ зае различна позиция от другите участници – обяви се в защита на въглищната енергетика. Предупреди, че БСП ще постави пред новия парламент стратегия, включваща предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира работата на комплекса „Марица Изток”. От друга страна, Ерменков заяви подкрепа от страна на БСП за създаване на енергийни общности в България с цел разрешаване на проблемите с енергийната бедност и енергийната ефективност.

Въпреки липсата на единодушие по всички точки у включилите се в кръглата маса политици, за пореден път бе заявена готовност за работа по енергийния преход на България. В миналото Народно събрание „Грийнпийс“ – България внесе законодателни предложения, които дефинират енергийните общности и очертават рамката за тяхното основаване и развитие. Текстовете бяха съставени с помощта на представители от други неправителствени организации, застъпващи се за активното гражданско участие в енергийната система, а също така адвокати и представители на електроразпределително дружество. Тези предложения не намериха място в дневния ред на парламента, затова ще ги внесем отново още в първите дни на новото Народно събрание след поредните извънредни избори на 2-ри април 2023 г.

Целият текст на доклада „Мисия Енергиен преход“ може да бъде прочетен тук.

Целият запис на Кръглата маса може да бъде изгледан тук: