Блог от „Грийнпийс“ България
FarmErasmus – програма, която запознава фермерите с практиките на екологичното земеделие
Европейската програма „Еразъм“ е популярна с това, че събира младежи от различни краища на континента на едно място и в резултат се раждат най-разнообразни и иновативни идеи. В края на 2016 г., „Грийнпийс“ стартира програма с подобно име, насочена към земеделските производители в Европа, които се интересуват от екологично земеделие. Колко инициативи за екологично земеделие ще се родят в резултат на този обмен, остава да разберем.
Програмата FarmErasmus позволява на фермери да посетят ферми-домакини из Европа и да добият опит по прилагането на устойчиви земеделски методи от първа ръка. Получихме повече от 70 заявки за участие от фермери, готови да променят практиките си като въведат по-екологични решения. Избрахме 16 от тях за участие.
От 23 януари до 17 февруари 2017 тези 16 земеделски стопани гостуваха на техни колеги в Европа. Ролята на фермите-домакини беше да разкрият и споделят своя опит в екологичното земеделие. Така например, гръцки и български фермери посетиха стопанства в Белгия, за да научат повече за отглеждането на овощни градини без синтетични химически пестициди, фермери от Франция бяха домакини на техни колеги, както от Белгия и Италия, така и от България, за да разкажат как се отглежда фураж и се замества необходимостта от купуване на генно-модифицирани култури. Фермери от Франция пък от своя страна се запознаха с един от пионерите на биологичното земеделие в България, за да научат как се отглеждат житни и други култури без използването на синтетични химически пестициди и торове.

„Грийнпийс“ работи заедно с екологични фермери от цял свят, за да промени сегашната разрушителна земеделска система и да окуражи прилагането на по-устойчиви земеделски практики. За да насърчи обмена на знания между фермерите, „Грийнпийс“ създаде www.farmers2farmers.org – платформа, представяща екологични земеделски методи, практикувани от иновативни фермери в Европа. Тази платформа съживява техния опит и полезни съвети и насърчава споделянето на знания между обширни и разнообразни фермерски общности.