„Грийнпийс“ – България представи единствен по рода си следизборен дебат по изключително важна тема. Тема, която обаче не намери място нито в дискусиите преди изборите, нито в тези за формиране на ново правителство – водата.

„Дебатът за водата, който не се състоя“ може да бъде гледан на Facebook страницата на организацията и в YouTube канала ѝ.

Водещият Георги Тенев „разговаря“ с шестте парламентарно представени партии и разглежда техните позиции по отношение на запазването на водите и използването им в енергетиката.

Видеото е своеобразен сатиричен и силно критичен прочит на позициите и плановете на партиите по въпроса или по-скоро на липсата на такива.

Водещият, Георги Тенев, който е актьор и има дългогодишно партньорство с „Грийнпийс“ – България споделя, че „неслучайно наричаме Земята Синята планета. Водата е една от основните предпоставки за зараждането на живота и нейното качество и количество е жизнено важно за нашето оцеляване. Всяка страна, в лицето на нейните управляващи и граждански организации е длъжна да се грижи за водните си ресурси. Даването на превес на икономическите интереси на бизнеса над всичко останало би било пагубно.“

Той допълва, че за него е изключително важно да влага от творческия си потенциал в социално ангажирани проекти и че вижда много смисъл в това изкуството да помага за променянето на нагласите в обществото спрямо екологичните проблеми.

Георги Тенев в студиото на „Дебатът за водата, който не се състоя“ © Божидар Николов/ „Грийнпийс“
Георги Тенев в студиото на „Дебатът за водата, който не се състоя“ © Божидар Николов/ „Грийнпийс“

Георги Маринов, който е режисьор и оператор на дебата, коментира, че „опазването на околната среда е култура и морал – основни стълбове в изграждането и съществуването на обществото. Хората и водата са част от екосистемата и грижата за нея е грижа за нас самите. Партиите са представители на обществото в управлението на страната и като такива трябва да полагат повече грижи за хората. Според мен държавниците ни трябва да дават пример, да водят обществото по пътя към подобряване на хабитата на живот“.

Той споделя още, че с удоволствие е приел поканата да работи по проекта и че е щастлив да допринесе по някакъв начин за обществено значими каузи. Работата с актьора Георги Тенев описва като удоволствие, „защото той не е просто изпълнител, а човек със отношение към света и обществото“. 

Георги Тенев и Георги Маринов в студиото на „Дебатът за водата, който не се състоя“ © Божидар Николов/ „Грийнпийс“
Георги Тенев и Георги Маринов в студиото на „Дебатът за водата, който не се състоя“ © Божидар Николов/ „Грийнпийс“

Над 70% от общото количество вода, използвано в България през 2019 г., е било предназначено само за охлаждане в енергетиката1. Същевременно водата, използвана за питейно-битови нужди за 2019 година, е под 10%. А 7 от 9 от най-големите въглищни централи се намират именно в критично застрашени от безводие райони.

За да не се стига до изчерпване на водните ресурси и до хуманитарни кризи, като тази в Перник от 2019-2020 г., е необходимо да се предприемат адекватни и навременни действия за запазване на водните ресурси.

„Не можем да позволим да пренебрегваме проблемите, които остарели технологии за производство на енергия от изкопаеми горива като например въглищата, представляват за наличието и качеството на водите ни. Все по-често усещаме ефектите от климатичната криза върху водите ни в екстремни крайности – от суши до наводнения. Даването на ход на истинските алтернативи в енергетиката ще ни помогне да намалим натиска от тази икономическа дейност върху водите, които са толкова важни за здравето на природата и самите нас,“ коментира Меглена Антонова – ръководител на кампаниите на организацията в България.

В края на март екипът на „Грийнпийс“ – България отправи три въпроса, касаещи състоянието и опазването на водата в страната в контекста на енергийните политики в страната. Въпросите бяха зададени към шестте политически партии, които бяха претенденти за места в парламента. Две от партиите изложиха вижданията си по зададените въпроси („Изправи се! Мутри вън“ и „Демократична България“), а една от тях („Има такъв народ“) насочи вниманието към експертните програми, които е разработила. Останалите три – ГЕРБ, БСП и ДПС – не отговориха на запитването.

Подробен анализ на позициите на отговорилите партии, както и на предизборните програми на тези, които не отговориха, „Грийнпийс“ – България публикува на уебсайта си: https://www.greenpeace.org/bulgaria/publikatsiya/6210/kakvo-planirat-partiite-za-vodite/.

Кадър от „Дебатът за водата, който не се състоя“ © „Грийнпийс“
Кадър от „Дебатът за водата, който не се състоя“ © „Грийнпийс“

Бележки:

1 https://www.nsi.bg/bg/content/2610/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B8