Вчера вечерта (20 юли), след дълги и много напрегнати обсъждания, Френското народно събрание прие промените в Закона за възстановяване на биологичното разнообразие, природата и ландшафта, които включват клауза за забрана на неоникотиноидите –  опасни за пчелите пестициди.

Преди две седмици се проведе третото четене на проектозакона във френския сенат. За пореден път, имаше опити за отслабване на предложеното от Народното събрание изменение, но в крайна сметка, депутатите гласуваха в полза на по-амбициозен текст, макар и не толкова, колкото се надявахме. Взе се решение от 2018 г. неоникотиноидните пестициди да бъдат забранени, но с възможност за дерогации до 2020 г. Това определено е крачка напред в правилната посока, но отложена във времето в ущърб на пчелите и другите опрашители.

Снимка: Жан-Люк Бертини

Напомняме, че 30% (300 000 кошера) от френските кошери изчезват всяка година. Налице са безспорни научни данни и учените продължават да предупреждават за упадък на пчелите. В допълнение към тяхната токсичност, неоникотиноидите проявяват изключителна устойчивост в природата. Например, един от широкоразпространените представители на този вид пестициди – имидаклоприд – може да се абсорбира от нетретирани култури (вкл. растения в близост до третирани полета) до две години след първото му използване и може да бъде открит в цветен прашец и нектар. Откритите количества могат да достигнат до нива, които са токсични за пчелите.

Нека не забравяме, че пчелите и другите опрашители са от съществено значение за поддържането на биологичното разнообразие и разнообразния хранителен режим на нас хората днес, както и на бъдещите поколения.

Ето защо, няма време за губене. Новото предизвикателство е френското правителство да гарантира, че новоприетият текст на закона ще бъде ефективно прилаган.

Много работа трябва да бъде свършена до 2018 г. – търговците на дребно, например, трябва да запознат да си партнират с инициативи като етикиране на продуктите (етикет „Bee Friendly“ – не вредящ на пчелите продукт) и да съдействат на своите доставчици за производството на продукти с уважение към опрашителите. 13 сектора във Франция за плодове и зеленчуци ще бъдат са засегнати. Целта е една трета от доставчиците да започнат да работят в съответствие с етикета „Bee Friendly“ в рамките на три години.

Едно добро начало. Следващата стъпка е разширяване на забраната за употреба на неоникотиноиди на европейско ниво.

*Превод: Меглена Антонова