1 157 068* провала на хранителната система и продължаваме да броим …

Настоящата хранителна система не работи. Всички виждаме примерите за това как системата ежедневно въздейства по отрицателен начин на хората и земеделските производители, на планетата и животните. Започваме да осъзнаваме, че това, което всеки от нас вижда, не са изолирани случаи, а доказателства за глобален и системен провал на хранителната ни система.

Провалите на хранителната система, които са отчетени тук, дори не представят пълната количествена оценка на въздействието на индустриалното и химическото интензивно земеделие. Въпреки това, те служат да подчертаят неработещата хранителна система. Добрата новина е, че с признаването на системния характер на проблема, ние можем да „поискаме“ храната си обратно – земеделски производители, потребители, търговци на дребно и любители на храната, заедно и навсякъде, можем да образуваме силно движение за екологично земеделско бъдеще.

О, свещена краво!

Количеството вода, използвана за производството на количеството месо/млечни продукти, което човек консумира за една година (403 000 литра) е същото, както ако този човек взема по 17 душа на ден – 6190 душа през тази една година. Или пък, както ако 6190 крави си вземат душ.

На път за никъде

През 2011 г., 8481 тона антибиотици са продадени в 25 страни в ЕС за животновъдство. Това се равнява на теглото на около 706 Лондонски двуетажни автобуса. Трите най-големи потребители на антибиотици в ЕС са Германия (1823 тона) – 151 Лондонски автобуса, Испания (1780 тона) – 148 Лондонски автобуса, и Италия (1671 тона) – 139 Лондонски автобуса.

Наистина голям отпечатък!

Въглеродният отпечатък на глобалната загуба на храна и хранителни отпадъци, без да се отчитат емисиите на парникови газове от промени в ползването на земята, се равнява на 3.3 милиарда тона въглероден двуокис. Това се равнява на около 4.6 пъти размера на въглеродния двуокис, излъчван от цялата авиационна индустрия в световен мащаб, за период от една година.

Има ли гладни?

149 467 642 души (около половината от населението на ЕС) могат да бъдат нахранени с храната, която губим за 1 година в Европа. Това означава, че приблизително населението на Австрия, Италия и Германия взети заедно, биха могли да се хранят в продължение на една година от храната, която губим в ЕС.

Ние сме втрещени, а ти?

В периода 1950 – 1990 г., почти една трета от обработваемата земя в света е била загубена заради ерозията и продължава да бъде губена със скорост от 10 милиона хектара годишно. Това се равнява на площта на сушата в Исландия – площ, която светът губи под формата на ерозирала почва всяка година.

Контейнери с отрова

През 2007 г., 269 тона пестициди са били използвани в промишленото селско стопанство в световен мащаб на 1 час. Това се равнява на размера на 9 максимално натоварени контейнера (за доставки) за 1 час.

  • През 2007 г. са били използвани в световен мащаб 952 700 тона хербициди, които биха се побрали в около 29 313 напълно заредени контейнера – което би могло да запълни повече от 3 големи контейнеровоза.
  • През 2007 г. са били използвани в световен мащаб 404 605 тона инсектициди, които могат да се вместят в 12 449 контейнера и повече от един контейнеровоз.
  • В Европа, 270 000 тона пестициди са били използвани през 2010 г. Това означава, че 36 000 напълно натоварени камиона с пестициди са били използвани в Европа в рамките на една година. Това се равнява на около 100 камиона на ден.

Сериозните любители на данни и всякакви други цифри могат да кликнат тук за пълния списък (на английски).