Екологосъобразни методи и средства за контрол на вредителите при производството на домати

Домати се отглеждат в целия свят и безспорно са една от най-популярните зеленчукови култури.

Те имат висока адаптивна способност и продуктивност и са с отлични хранително-вкусови и технологични качества. Затова и продукцията има многообразни приложения, както за прясна консумация, така и за преработка. Природо-климатичните условия в България са благоприятни за отглеждане на домати в оранжерии и при полски условия като ранно, средноранно и късно производство.

Доматите са чувствителни на много болести причинени от гъби, бактерии, вируси, микоплазми. Подложени са на нападение и от голям брой неприятели – доматен молец, акар, трипс, белокрилка, памукова нощенка, въшки и други. Често тези вредители се контролират чрез използването на химични съединения като фунгициди и инсектициди.

Като се има предвид голямото разнообразие от вредители, болести и развалящи организми, засягащи доматите и други зеленчукови култури, използването на пестициди е едновременно разпространено и интензивно. Използването на синтетични химични средства не винаги е достатъчно ефективно и винаги създава значителни предпоставки за увеличаване замърсяването и нарушаване на биологичното равновесие на околната среда.

Проблемите с безопасността и качеството също заемат все по-важно място в производството и търговията с хранителни продукти. Икономическите щети са друга неизбежна последица от прекомерното разчи тане на пестициди. На фона на това, обаче, има силно отстоявана позиция в някои академични среди, че пестицидите са необходими за бъдещия успех на модерното земеделие. Също така, изглежда, че това възприятие може би се споделя от много фермери. 

Намерението на този доклад, на базата на изследвания, проведени от Института по зеленчукови култури към Селскостопанска академия и преглед на наличната литература, е да покаже, че голямо разнообразие от възможни решения вече са на разположение за борбата с вредители и болести в процеса на отглеждане на домати, като това се случва без използването на пестициди. 

Като предоставяме тази информация и като илюстрираме възможностите за използване на свободни от пестициди, методи за отглеждане на домати, ние се надяваме, че този доклад ще помогне за преминаването на този сектор на селското стопанство към прилаганетона методите на екологично земеделие.

Подобен ход включва евентуалното прилагане на разнообразна комбинация от техники. Те включват методи, базирани на агро-биоразнообразието, за увеличаване на устойчивостта към вредители и болести, екологични инструменти за борба с нашествия и инфекциив овощните градини, както и методи за развъждане на устойчиви на болестисортове, на базата на съвременните биотехнологии.

 

Корица на доклада „Екологично производство на домати. Екологосъобразни методи и средства за контрол на вредителите при производството на домати“, декември 2016 г.
Корица на доклада „Екологично производство на домати. Екологосъобразни методи и средства за контрол на вредителите при производството на домати“, декември 2016 г. © „Грийнпийс“ – България