Защо законът за ГМО на ЕС трябва да се прилага изцяло към т.нар. “Нови техники за растителна селекция”

Европейската комисия се е заела със задачата да реши дали генетично модифицирани организми (ГМО), които са били произведени чрез набор от нови техники за растителна селекция, трябва да бъдат изключени от регулации за ГМО в Европейския съюз.

С помощта на тези техники, биотехнологични компании искат да създават растения и животни за употреба в индустриално-произведени храни, за биомаса и производство на биогорива. Те твърдят, че тези нови методи за директна промяна на генетичната структура на живите организми попадат извън обхвата на разпоредбите на ЕС за ГМО.

Това би означавало, че няма да е необходима оценка на риска, етикетиране и контрол върху тези генно модифицирани организми и техните производни продукти, произведени чрез новите техники. Европейската комисия трябваше да бъде готова с правен анализ по въпроса до края на март 2016 г.

Можете да се запознаете с съвместната позиция на “Грийнпийс” и над 10 други организации относно Новите техники на генното инженерство.