Как индустриалното земеделие вреди на нашата околната среда

Резюме

Време е да прекъснем омагьосания кръг на употребата на пестициди

Как индустриалното земеделие вреди на нашата околната среда

За повече от половин век, световната земеделска система е била силно зависима от широкоразпространеното прилагане на милиони тонове и стотици видове синтетични химически пестициди с цел намаляване на загубите при добивите на култури. Повечето фермери в момента рутинно третират насажденията си с коктейл от пестициди, вместо да ги използват в редките случаи на масови зарази. Това означава, че през целия сезон на растеж, химикали биват прилагани върху растението многократно. В резултат на нашата зависимост от химически пестициди, и поради тяхната издръжливост и способност да се разпространяват, почти всяка екосистема на планетата вече е била увредена от тези вредни химически вещества.

„Пристрастеността на Европа към пестицидите: Как индустриалното земеделие вреди на нашата околната среда“ изследва употребата на синтетични химически пестициди в Европа и тяхното въздействие върху околната среда. Това въздействие е широкоразпространено и безмилостно, и включва деградацията на някои жизненоважни екосистемни услуги. Има спешна необходимост от затягане на правилата, които би трябвало да регулират използването на тези синтетични химически пестициди.

Пристрастеността на Европа към пестицидите.