Тестове на „Грийнпийс”: Коктейли от пестициди в ябълките, продавани в супермаркетите

„Грийнпийс“ направи тестове на 126 проби от ябълки, от които 109 произведени по конвенционален начин, а останалите – биологични. Ябълките са закупени от 23 вериги магазини и тествани от независима лаборатория за широка гама от остатъци от пестициди. Намерени са общо 39 различни пестицидни остатъци, като само в 17% от пробите от конвенционални ябълки няма остатъци. Някои от пестицидите могат да бъдат счетени за силно неразпадащи се и с висок потенциал за биоакумулиране. Това означава, че щом бъдат освободени в околната среда, те почти не се разграждат и стават част от хранителната верига, с широкоразпространени вреди за цялата екосистема. Ябълките са закупени в Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Италия, Холандия, Полша, Словакия, Испания и Швейцария, с произход от съответното местно производство. Резултатите потвърждават тестове на „Грийнпийс“ малко по-рано тази година, които откриха коктейли от пестициди в почвите и водите на ябълкови градини из цяла Европа.

Рутинната употреба на пестициди в производството на ябълки в ЕС