Eкологично управление на вредителите и алтернативен контрол за най-основните болести и вредители по ябълките

Производството на ябълки и овощарството като цяло са един от най-химически интензивните сектори от европейското селско стопанство.

Ябълкова градина

Вземайки предвид, че ЕС е един от водещите производители и потребители на ябълки в света, както и че ябълките са най-популярният плод в ЕС, важността на този сектор е очевидна. Произвеждането на храната ни в селскостопанска система, която е силно зависима от синтетични-химически пестициди, има своите последици.

Как екологичните решения могат да процъфтят