Визията на „Грийнпийс“ за храна и земеделие.

екологична храна

Храната е живот. Това, което отглеждаме и ядем, поддържа тялото ни. Укрепва общността, към която принадлежим. Определя, може би повече от всичко друго, нашето съществуване – като хора.

Брошурата със седемте принципа вижте тук.

Резюме на доклада “Седем принципа на екологичното земеделие”