#PlastJePast

Množství plastového odpadu, které produkujeme, nás nasměrovalo ke globální krizi. Řešení vyžaduje komplexní přístup a musí zasahovat do všech vrstev celého řetězce – výrobců, prodejců, spotřebitelů i zákonodárců. Všichni musíme převzít svůj díl odpovědnosti a zasadit se o omezení zbytečných plastů, které zatěžují naše životní prostředí. Přidej se k hnutí i ty a pojďme společně přimět všechny klíčové hráče ke změně, která je nevyhnutelná, abychom se v blízké budoucnosti netopili v plastech.