Emise rtuti elektrárny Chvaletice vzrostly v roce 2019 na více než čtyřnásobek. Vyplývá to z nového měření, které poskytla společnost Sev.En EC provozující elektrárnu úředníkům Olomouckého kraje, ale které vůbec nezveřejnila ve výroční zprávě o plnění emisních limitů. Ani nevysvětlila, proč naměřila tak velký nárůst znečištění. V roce 2019 se přitom na základě svých měření zřejmě stala největším znečišťovatelem rtutí v České republice. 

Měrné emise rtuti do ovzduší elektrárny Chvaletice narostly z 9,1 mikrogramů na metr krychlový (µg/Nm3) v roce 2018 na 37,7 mikrogramů v roce 2019. V roce 2017 dokonce elektrárna reportovala měrné emise 5,9 µg/Nm3. Absolutní emise tak vzrostly meziročně ze 154 na 536 kilogramů. Vyplývá to z materiálů, které elektrárna dodala Krajskému úřadu Olomouckého kraje v obnoveném řízení o výjimce z emisních limitů a ke kterým mají Greenpeace, Hnutí DUHA a další účastníci správního řízení přístup. Nejde však o dokument přístupný veřejnosti. 

Elektrárna také nedávno odevzdala roční zprávu o plnění emisních limitů za rok 2019, která je nově veřejně přístupná na stránkách ministerstva životního prostředí. Oproti předchozím rokům však elektrárna ke zprávě vůbec nepřiložila protokoly o měření rtuti, a z této zprávy se tak veřejnost o zvýšení emisí nedozví.

Podle nového měření  elektrárna Chvaletice přeskočila dlouhodobě největší zdroj rtuti do ovzduší – elektrárnu Počerady – a stala se tedy pravděpodobně největším českým znečišťovatelem ovzduší škodlivou rtutí. A to i přesto, že elektrárna Počerady uvádí v roce 2019 zvýšení emisí o dvě třetiny oproti roku 2018.

V současné době provozovatelé elektrárny Chvaletice žádají o výjimku z nových emisních limitů právě pro vypouštění rtuti do ovzduší, protože chtějí vypouštět čtyřnásobek povoleného množství. Krajští úředníci Pardubického kraje nejdříve výjimku udělili, následně ale jejich rozhodnutí zrušilo ministerstvo životního prostředí a vyloučilo úředníky z rozhodovaní kvůli jejich podjatosti. O udělení či neudělení výjimky budou rozhodovat úředníci Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Ekologické organizace vypouštění rtuti a dalších nebezpečných látek do ovzduší kritizují dlouhodobě. Za tuto kritiku byli nedávno napadnutí provozovatelem elektrárny Chvaletice – mateřskou společností Sev.En Energy spadající do portfolia uhlobarona Pavla Tykače. Podle ní vytvářejí nepřijatelný tlak na úředníky Olomouckého kraje, kvůli němuž hrozí, že se dostanou do stavu systémové podjatosti a nebudou moci o výjimce rozhodnout. Z rozhodnutí ministerstva životního prostředí o systémové podjatosti v případě úředníků Pardubického kraje ovšem jasně vyplývá, že je toto vyjádření lživé a že systémovou podjatost způsobil naopak zástupce kraje, který znečišťovatele veřejně hájil.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:
“Je zarážející, že se množství vypouštěné rtuti z roku na rok zvýšilo na čtyřnásobek. Ještě podivnější ale je, že informaci o tom provozovatelé elektrárny využili v argumentaci pro udělení výjimky, zatímco ji vůbec nezveřejnili ve zprávě o plnění emisí. Znečišťovatelé se budou možná opět bránit, že nechtěli, aby informace o zvýšení emisí nevyvolávaly na úředníky, kteří budou rozhodovat o výjimce, nepřijatelný mediální tlak. Škoda jen, že podobně útlocitní nebyli letos na začátku roku, když vedli masivní kampaň na celostátním rádiu Evropa 2. V ní mimo jiné odměňovali volající posluchače za to, když do vysílání říkali, že ve spalinách z uhelných elektráren je málo rtuti. Nebo když si zaplatili promo článek na serveru iDnes.cz, který v titulku tvrdil, že rtuť z uhelných elektráren není nebezpečná. Provozovatelé elektrárny tak v tomto případě měří sobě a svým kritikům dvojím metrem.”

O výjimky pro vypouštění rtuti nyní žádá i polostátní firma ČEZ. Na svých elektrárnách (kromě Počerad, které ovšem má od začátku roku 2024 provozovat Sev.En Energy) plánuje limit 7 mikrogramů splnit, i když u některých elektráren žádá odklad této povinnosti až o několik let. Technologie na zachytávání rtuti podle firmy ČEZ existují a limity lze po jejich nainstalování splnit. Provozovatelé elektrárny Chvaletice ovšem chtějí nadále několik let analyzovat trh a vhodnou technologii hledat, a proto žádá o výjimku na osm let.

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká:
„Tykačovi lidé se čím dál více zamotávají do své úporné snahy v elektrárně Chvaletice obejít nové limity na ochranu ovzduší a ušetřit peníze na úkor zdraví lidí. Hodnoty rtuti, které naměřili, jsou čtyřikrát vyšší než o rok dříve, ale zároveň potřebují na veřejnosti tvrdit, že jejich elektrárna je čím dál čistší. To, že právě nejplýtvavější a nejšpinavější uhelné elektrárny jako Chvaletice nebo Počerady vykazují vyšší a vyšší emise rtuti, žádají o dlouhodobé výjimky a nemají plány pro snížení emisí, jasně ukazuje, že by měly být rychle odstaveny. Zejména když jejich výroba tvoří jen část obřích vývozů elektřiny za hranice České republiky.“