Ekologické organizace Greenpeace a Hnutí DUHA podaly rozklad proti rozhodnutí regionálních úředníků MŽP. Rozporují zamítnutí své námitky podjatosti Krajského úřadu Ústeckého kraje při řízení o výjimkách z limitů na ochranu ovzduší pro Počerady a další čtyři uhelné elektrárny firmy ČEZ. O podjatosti tak rozhodne ministr životního prostředí Richard Brabec. Organizace předložily důkazy o tom, že Ústecký kraj podepsal smlouvu o podpoře investičních záměrů ČEZ a že od firmy dostává každoročně desetimilionové dary.

Ústecký kraj má s firmou ČEZ již od roku 2011 uzavřenou stále platnou a účinnou “Rámcovou smlouvu o spolupráci”, podle které se kraj zavázal “v rámci své samostatné působnosti napomáhat obnově vybraných uhelných elektráren ČEZ na území Kraje” a “konat kroky podporující investiční záměry ČEZ přinášející snížení environmentální zátěže a zajištění dlouhodobé stability energetického zásobování na území Kraje”. Kraj a ČEZ zřídily společnou “energetickou komisi”, která na svém posledním jednání v únoru 2020 projednávala mimo jiné “plán Skupiny ČEZ dosáhnout souladu parametrů zdrojů na území kraje s novými limity BAT platnými od roku 2021”, který se podaných žádostí o výjimku bezprostředně týká.

Spor může mít dalekosáhlé následky. Pokud nyní ministr Brabec rozhodnutí svých podřízených potvrdí a správní soudy je zruší v době, kdy již výjimku budou v platnosti, ČEZ bude muset ze dne na den odstavit pět uhelných  zdrojů, které dohromady zajišťují více než čtvrtinu tuzemské výroby elektřiny. S ohledem na dosavadní judikaturu správních soudů přitom ekologické organizace považují takový vývoj za pravděpodobný. Například v kauze spalovny v Chotíkově soudy shledaly, že podjatost krajského úřadu spočívá v existenci smlouvy o spolupráci mezi Plzeňským krajem a investorem spalovny. Ze stejného důvodu, tedy kvůli existenci smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a ČEZ, a.s., nyní namítají podjatost krajského úřadu ekologické organizace.  

Elektrárna Počerady © (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič

Brabcovi severočeští podřízení v rozhodnutí o námitce podjatosti nyní revolučně popírají, že by k tzv. systémové podjatosti (tedy podjatosti celého úřadu) mohlo vůbec dojít.  To je v ostrém a přiznaném rozporu s platným metodickým výkladem Ministerstva vnitra, který existenci systémové podjatosti uznává, i sjednocenou judikaturou správních soudů.  Ekologické organizace namítají, že takový výklad je jednak absurdní, ale také v rozporu s předchozím rozhodnutím MŽP ve věci elektrárny Chvaletice.

Ekologické organizace také poukázaly na to, že kraj pomáhá v prosazování prodlužování spalování uhlí i skupině Sev.en Energy Pavla Tykače, když do pracovní skupiny Uhelné komise nominoval jeho zaměstnance Pavla Farkače, který zde také zájmy uhelné firmy prosazuje. Tato na první pohled nepravděpodobná skutečnost byla oficiálně potvrzena náměstkem hejtmana Martinem Klikou na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 27. ledna 2020. Vršanská uhelná (ze skupiny Sev.en Energy) přitom převezme elektrárnu Počerady od roku 2024 a má eminentní zájem na udělení výjimky, která by umožnila vypouštět čtyřnásobné množství rtuti, než stanovují nové limity na ochranu zdraví. Pro vyloučení Krajského úřadu Ústeckého kraje je tedy dvojí důvod.

Námitku systémové podjatosti podala organizace Greenpeace již dříve i v případě žádosti o výjimku z limitů pro znečištění ovzduší u elektrárny Chvaletice patřící do uhelného impéria Pavla Tykače. V tomto případě ovšem podjatost nebyla zřejmá od začátku, ale vznikla až v průběhu řízení, mj. kvůli vystupování senátora a zastupitele pardubického kraje Petra Šilara ve prospěch elektrárny. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že úředníci krajského úřadu Pardubického kraje jsou podjatí a v řízení proto nyní pokračuje Krajský úřad Olomouckého kraje.

Jan Rovenský z Greenpeace řekl:
„Panu ministru Brabcovi, upřímně řečeno, tohle dilema nezávidím. Buď přizná chybu svých podřízených z regionálního odboru v Ústí nad Labem – nebo právně doslova podminuje provoz elektráren zajišťujících čtvrtinu výroby elektřiny v ČR. První možnost je rozhodně pro všechny bezpečnější – v neposlední řadě i pro samotný ČEZ, který sice ztratí pár týdnů, ale s nimi i obrovskou nejistotu ohrožující fungování většiny jeho uhelné flotily.“

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:
“Budou úředníci Ústeckého kraje v případě rozhodovat o výjimkách z limitů na ochranu ovzduší nestranně vůči ČEZu, s nímž má kraj smlouvu o spolupráci a dostává desetimilionové dary? A dostanou volnou ruku od vedení kraje, které do pracovní skupiny Uhelné komise poslalo lobbistu Sev.en Energy, firmy která má eminentní zájem na výjimce pro Počerady? My si myslíme, že nestranné rozhodnutí za takových okolností prostě není možné. Je ovšem na ministru Brabcovi, aby to rozhodl.“