Det koster at have rekorden som verdens største producent af kød (per indbygger), som Danmark er indehaver af. Og det koster at holde en volumen med en årsproduktion på 32 millioner svin – for klimaet, naturen og verdens skove. Og aftrykket er stort, i Danmark og ude i verden.

Selv om halvdelen af Danmarks areal bruges på på at dyrke foder til især svin og køer, beslaglægger landbrugets import af soja til dyrefoder enorme arealer uden for landets grænser, der svarer til Sjælland, Falster og Langeland tilsammen. Og det går hårdt ud over især de sydamerikanske skove, der forsvinder fra verdenskortet i stor hast for at give plads til sojaplantager.

Danish Crown: “Jeg tror desværre, de har ret i, at vi får soja fra afskovede områder”

Den industri har Danish Crown – verdens største svinekødsproducent – en aktie i som storimportør. I en ny rapport fra Verdens Skove, dækket af Dagbladet Information, forbindes Danish Crowns importerede soja med afskovning i Sydamerika. 

“Så længe Danish Crown ikke ved, hvor sojaen i dens varekæder kommer fra, så kan virksomheden ikke se sig fri for at være medskyldige i afskovning og overtrædelse af oprindelige folks rettigheder i Sydamerika. Danish Crown bør helt klart sikre sig, at dens efterspørgsel íkke driver afskovning i Sydamerika,” siger  Gry Bossen, politisk koordinator for Verdens Skove.

Læs rapporten “No one wants to know how the sausage gets made”, der er lavet i samarbejde med miljøorganisationerne Regnskogfondet i Norge og Mighty Earth i USA.  

Danish Crown kan ikke garantere, at en stor del af sojaimporten ikke kommer fra afskovede områder. Kødproducenten kan ej heller give ord på, at underleverandørerne ikke har medvirket til skovrydning, selv hvis den importerede sojaskrå skulle være certificeret afskovningsfri, lyder konklusionerne.

“Det kan vi ikke afvise, at vi gør. Hvis vi vidste præcis, hvor vores soja kom fra, kunne vi. Den kan ligeså godt komme fra de gamle landbrugsområder (hvor der ikke fældes skov, red.), men jeg kan ikke dokumentere det,« erkender Preben Sunke, viceadministrerende direktør hos Danish Crown, til Information. Og mere famlende lyder det: “Jeg tror desværre, de har ret i, at vi får soja fra afskovede områder, for jeg kan ikke dokumentere andet.”

Kødindustriens sojaafhængighed ødelægger skovene

Det er en klar tilståelsessag, mener Greenpeace.

“Rapporten giver en god beskrivelse af, hvorfor dansk import af soja primært til dyrefoder hverken er bæredygtigt eller afskovningsfrit. Importen er med til at ødelægge sydamerikanske skove, den er forbundet med et stort udslip af drivhusgasser, og den er med til at fastholde en alt for stor animalsk produktion i Danmark,” siger Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver hos Greenpeace.

Det store problem er, at kød- og mejeriindustrien med Danish Crown i front, der står for slagtningen af 70 procent af Danmarks svin, har gjort sig afhængig af en stor sojaimport, der årligt bringer 1,7 millioner tons sojaskrå til landet fra særligt Sydamerika. Efterspørgslen holder en negativ spiral igang, der ikke løses med certificering.

Problemet er den store efterspørgsel på soja – og løsningen er ikke certificering

”Greenpeace finder, at det er et skridt i rigtig retning, at Danish Crown nu anerkender problemet, og har en ambition om, at den soja, de importerer, ikke skal have skovrydning på samvittigheden. Men vi mener ikke, at brug af kreditter og certificering løser det grundlæggende problem, som er en stor og stigende vækst i efterspørgslen efter soja til dyrefoder,” siger Tarjei Haaland.

Udover medansvaret for rydningen af skove, natur og biodiversitet i Sydamerika, skaber Danmarks kødindustri også et kolossalt pres på klimaet uden for landets grænser via sojaimporten. 

Greenpeace: Udfasning af sojaen senest i 2030

Dansk landbrug står for en tredjedel af den nationale udledning. Og for nylig viste en opgørelse fra Københavns Universitet, at Danmarks sojaimport ude i verden er ansvarlig for udslip af klimagasser svarende til 6,2 millioner tons CO2. Det svarer til 57 procent af landbrugets klimaaftryk i Danmark.

For at løse skov-, natur- og klimakrisen må Danmark bryde med importen af soja til dyrefoder, og det skal ske i takt med en markant reduktion af antallet af svin og køer. Derfor opfordrer Greenpeace regeringen og de øvrige partier til at arbejde for en udfasning af importen af soja. 

”Vi mener, at soja bør bruges direkte til mad til mennesker og ikke til foder til svin og køer. Og at sojaimporten af dyrefoder derfor skal udfases helt senest i 2030,” siger Tarjei Haaland.

Omkring 53 procent af Danmarks samlede import på 1,7 millioner tons bliver blandet i foderet til de danske svin for at øge proteinindholdet, hvilket får svinene til at vokse hurtigere. Danmark står for 5 procent af EU’s sojaimport, på trods af, at danskerne kun udgør 1 procent af EU’s befolkning og areal.