Regeringen har ikke anskueliggjort vejen til at nå Klimalovens målsætninger, konkluderer Klimarådet i ny statusrapport. Hele Folketinget bør tage rapporten alvorligt og komme i arbejdstøjet øjeblikkeligt.

Klimarådet har netop offentliggjort statusrapporten for regeringens hidtidige indsats for klimaet. Og dommen er klar:

“Det er Klimarådets vurdering, at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at Klimalovens 70-procentsmål i 2030 nås.”

Sådan konkluderer rådet for samtlige sektorer, de har analyseret. For landbrug, transport, energi, industri, affald og så videre. 

“Det er en utvetydig dom over den danske klimaindsats, der ikke tilnærmelsesvist er i nærheden af at leve op til løfterne i klimaloven,” siger Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace Danmark og fortsætter:

“Sådan en konklusion fra regeringens egne klimarådgivere bør få jorden til at ryste under Christiansborg. Vi forventer at se en regering og et folketing med dukket nakke og røde ører på vej tilbage til forhandlingsbordet.”

Klimarådets statusrapprt bør få jorden til at ryste under Christiansborg, udtaler Helene Hagel.

Regeringens hockeystav er i modstrid med Parisaftalen

Tidligere på ugen offentliggjorde Greenpeace og 12 andre grønne organisationer et notat om regeringens strategi for at nå Klimalovens målsætninger. Her er dommen mindst ligeså utvetydig: Regeringens såkaldte hockeystavs-strategi, som går ud på at skubbe de nødvendige reduktioner til de sidste år inden 2030, er i direkte konflikt med Parisaftalens målsætning om at holde den globale opvarmning på 1,5 grad sammenlignet med førindustrielt niveau. 

Det skyldes, at Danmark vil udlede markant mere CO2, end vores af Parisaftalens afledte CO2-budget tillader.

“I dag er det helt tydeligt, at Klimarådet, ligesom de grønne organisationer og bevægelser og en stadig voksende del af befolkning er kritisk over for, at regeringen har valgt at prioritere klimahandling med en mañana-mañana-tilgang, som ikke respekterer det grønne mandat, den fik ved valget i 2019,” siger Helene Hagel. 

Det er hele Folketingets ansvar

Greenpeace mener, at ansvaret for det utilfredsstillende omstillings-tempo ikke udelukkende er regeringens, men hele Folketingets. Klimarådets rapport bør derfor få samtlige partier til at vågne op og komme i sving øjeblikkeligt. 

“Regeringen bør gøre, som Klimarådet anbefaler og udarbejde en konkret køreplan mod 70 pct. i 2030 og tage denne statusrapport alvorligt ved med det samme at indkalde Folketingets partier til genforhandlinger af klimahandlingsplanen.”  

“Vi skal have en realistisk plan for at nå 2030-målet på en måde, der sikrer, at vi ikke overskrider det begrænsede CO2-budget, vi har tilbage. Det kræver bl.a., at Folketinget hurtigt sætter sig et reduktionsmål på mindst 55 procent i 2025,” siger Helene Hagel. 

Vi savner en mere offensiv tilgang til landbruget

Selvom Greenpeace deler de fleste af Klimarådets betragtninger og opfordringer, savner vi en mere offensiv tilgang på landbrugsområdet – den grønne omstillings elefant i rummet.

“Greenpeace har foreslået tiltag, som tilsammen kan bidrage med reduktioner på 8,2 mio. ton i 2030, såsom en gradvis halvering af den animalske produktion, en omstilling af halvdelen af det danske mark-areal, hvor der dyrkes foder til dyr, til mere natur, mere skov, flere planteafgrøder og udtag af lavbundsjorder,” siger Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver i Greenpeace Danmark.  

“Vi savner Klimarådets redegørelse for dette reduktions-potentiale.”