Danmark har verdens største kødproduktion og er EU-landet med mindst natur. Regeringen lægger med sit længe ventede klimaudspil for landbruget op til at fortsætte med mere af det samme og leverer dermed et gigantisk klimasvigt.

“Regeringen kan få et 12-tal for den grønne indpakning af sit udspil, men indholdet dumper med et brag på at være ude af takt med klimakrisen og milevidt fra det nødvendige for at indfri 70-procentsmålet. Med en totalfredning af Danmarks storproduktion af kød leverer regeringen et uacceptabelt og utroværdigt bud på, hvordan Danmark skal løse de alvorlige problemer med landbrugets enorme udledninger af drivhusgasser og kvælstof,” siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov i Greenpeace.

Utilfredse fugleskræmsler demonstrerede for nyligt foran Christiansborg i protest mod regeringens mangel på grønne ambitioner i landbrugspolitiken. Den kæmpestore industrielle kødproduktion lægger et tungt pres på naturen, vandmiljøet og biodiversiteten i det danske land, hvor ikke mindst fuglene og insekterne forsvinder som konsekvens af intensiv sprøjtning og store monokulturelle marker.

I udspillet har regeringen fundet en reduktion på i alt 7,1 mio. tons CO2ækv. 6,6 mio. tons heraf skal komme fra nye tiltag, hvor især teknologiudvikling skal stå for langt de fleste. En stor del af de 5 mio. tons er teknologiske tiltag, der endnu ikke er udviklet. Det giver stor usikkerhed for, om de kan realiseres og i givet fald, om det kan nås inden 2030.

“Regeringen spiller hasard og sætter stort set alle jetoner på usikre teknologi-løsninger frem for at sikre landbrugets landbrugets nødvendige omstilling med løsninger, som vi ved virker og leverer nødvendige reduktioner allerede i dag. Der er brug for en markant reduktion af svin og kvæg, så Danmark kan få landet tilbage, og vi kan nå vores klimamål, sikre et sundt vandmiljø og plads til mere skov og natur. Der er ikke brug for endnu en hockeystav-strategi, der leverer for lidt og for sent,” siger Kristine Clement.

Skræmmende mangel på vilje til at gøre det nødvendige 

Greenpeace opfordrer i sit indspil til regeringen til bl.a. en gradvis halvering af antallet af køer og svin frem mod 2030 som en nødvendig hovedvej til at indfri 70-procentsmålet, samt udtag af 100.000 ha lavbundsjorde. Dette vil give mere plads til natur og skov, samt styrke biodiversiteten, grundvandet og vandkvaliteten, der er presset af den store animalske produktion.

I rapporten Fra Foder til Føde giver Greenpeace sammen med fem andre organisationer 18 konkrete forslag til, hvordan en reel grøn omstilling af landbruget kunne se ud.

Økonomieksperter fra Den Internationale Valutafond, IMF anbefaler også at halvere dansk landbrugs husdyrproduktion, som den mest omkostningseffektive måde at nå Danmarks klimamål.

“Dagens udspil viser en skræmmende mangel på vilje til at gøre det nødvendige for at nå 70-procentsmålet og mangel på mod til at sætte en visionær kurs, der kan passe på klimaet og fremtidssikre dansk landbrug. Det er pinligt at se regeringens totale knæfald for landbrugsorganisationernes massive lobbyisme. Regeringen svigter sit klimaansvar og sit historisk grønne mandat ved at totalfrede den animalske produktion til trods for, at den i dag står for en drivhusgasudledning på 15 mio. tons – det vil sige mere end det dobbelte af den reduktion, regeringen i dag disker op med i sit udspil,” siger Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver i Greenpeace.