Det er godt at mini-udbudsrunden om Elly-Luke-gasfeltet stoppes, men andre olie- og gasfelter er lige nu ved at gøres klar til at hente ny olie og gas op af Nordsøen. Hvad betyder så de flotte ord i Nordsøaftalen og Klimaloven?

© Greenpeace

Selvfølgelig er det dejligt, at det norske olieselskab BlueNord har trukket sin beskidte snabel til sig, og ikke længere har umiddelbare planer om at starte ny gasjagt i Nordsøen. Men det er ærgerligt, at det ikke er fordi regeringen har raslet med sin sabel, at planerne om ny fossil efterforskning stoppes. 

Igen ser vi, at ny olie- og gasjagt først droppes, når olieselskaberne selv trækker sig. Det præcis samme skete i 2020, da tre ud af fire selskaber selv trak sig fra 8. udbudsrunde. Nu stoppes den mini-udbudsrunde, der blev sat igang i sommers heldigvis, og gasfeltet Elly-Luke kommer alligevel ikke til at producere ny fossilgas om 4-6 år. Men er det godt nok? 

Nej. Endnu et olieselskab kan allerede i morgen sende en uopfordret ansøgning om rettighederne til et nyt olie- eller gasfelt, og før vi får en lovændring og lukket smuthullerne til øget produktion i Nordsøen, hvem ved så, hvad regeringen vil sige til det? Der eksisterer fortsat to måder, hvorpå man kan få lov at starte fossil produktion i helt nye felter i Nordsøen: mini-runder og naboblok-tilladelser. Derudover kan man alt for nemt opstarte et nyt felt, der måske nok ligger under en “gammel” licens, men som altså aldrig har produceret olie og gas og dermed ikke engang skal godkendes af ministeren eller folketinget. Det kræver blot en tilladelse fra Energistyrelsen. 

Stop åbning af nye felter

Nordsø-forligskredsen må til at lave noget politik, der sikrer, at Danmark lever op til klimaloven og Parisaftalen. De må sikre, at der aldrig nogensinde igen kan opstartes ny olie- og gasproduktion i Nordsøen. 

De sidste par måneders planer om at starte ny gasjagt i Nordsøen har alle dage været i strid med klimavidenskaben, dybt usolidarisk og ikke mindst den absolut hurtigste og mest effektive måde, hvorpå man fuldstændigt kan undergrave Danmarks troværdighed på den internationale klimascene. Vi er medstifter af BOGA, der som det første diplomatiske initiativ arbejder for at stoppe al ny olie- og gasjagt, men var alligevel selv i gang med at åbne nye gasfelter. Intet kunne være mere selvmodsigende. 

Men det nu droppede Elly-Luke er langt fra det eneste felt, der er ved at åbne i Nordsøen. 

Hejre-feltet vil også producere NY olie og gas

Olieselskabet INEOS har netop ansøgt Energistyrelsen om lov til at hente endnu flere fossile brændsler op af den danske undergrund. De vil nemlig i gang med at udbygge det meget store Hejre-felt. INEOS’ planer er at tilslutte en ny rørledning, installere en ny stor topside på Hejre-feltet, foretage ændringer på nabo-feltet Syd Arne og klargøre en masse brønde, så den første olie og gas fra dette “kendte”, men altså også nye felt kan hives op i 2027. Hejre-feltet er, ifølge den tidligere ejer DONG, et enormt stort felt. DONG fortalte i 2012, at feltet indeholder hele 16 mio. kubikmeter olie og 10 mia. kubikmeter gas. Til sammenligning indeholdt Elly-Luke feltet fra den nu aflyste mini-runde “kun” ca. 5 mia. kubikmeter gas. 

Selvom Hejre-feltet blev fundet tilbage i 2001, har det altså aldrig produceret olie og gas før. 

Udviklingen af Hejre-feltet bør derfor soleklart betragtes som et nyt fossilt projekt, med en ny brønd, ny rørledning, ny olie, og dermed i modstrid med klimaloven samt Danmarks internationale forpligtelser. Og alligevel er processen, hvor Ineos’ nu får tilladelse til at åbne dette helt nye olie- og gasfelt, blot noget formalia der kører i Energistyrelsen. Hverken ministeren eller Christiansborg skal tage stilling til, om dette felt skal åbnes. Det er helt, helt forkert. 

Også Solsort-feltet, endnu et nyt olie- og gasfelt, åbner lige om lidt. Tyra-feltet genåbner denne vinter. 

Hvad betyder de flotte ord, Lars Aagaard?

Spørgsmålet, som Lars Aagaard skal have på dagens samråd er: Hvad betyder alle de flotte ord, hvis nye felter i Nordsøen hele tiden åbnes? Klimamonitor kunne forleden fortælle, at Nordsøen indeholder gigantiske mængder olie og gas, der endnu ikke er produktionsplaner for. Om det er “realistisk” eller ej, om vi tror, det vil give økonomisk mening eller ej for olieindustrien at hive dette op, er irrelevant. Det afgørende er, at vi en gang for alle fjerner muligheden for, at nogen kan bede om lov til at åbne nye felter. 

Juridisk notat: ny fossiljagt er ulovlig

Ny fossiljagt er ikke bare undergravende for vores internationale arbejde, men altså også decideret ulovligt, har Kontra Advokater nu dokumenteret. De har siden foråret på vegne af Greenpeace undersøgt, om den konkrete mini-udbudsrunde – samt ny olie- og gasjagt generelt – overhovedet er lovlig. I sidste uge kunne Greenpeace så sende et juridisk notat til d’herrer Lars Aagaard og Dan Jørgensen, hvori advokaterne tydeligt argumenterer for, at den mini-udbudsrunde, der har været igang siden i sommer, men altså i går blev aflyst, er i strid med både klimaloven og miljøvurderingsloven. 

Og det gælder altså ikke kun denne runde. Notatet viser, at det er ulovligt at fastholde muligheden for al ny olie- og gasjagt, og at der skal foretages en ny strategisk miljøvurdering af Nordsøaftalen. 

SF, RV og K meddelte i sidste uge, at de vil lukke muligheden for fremtidige mini-udbud. Det bør man nu drøfte seriøst i forligskredsen, og her bør den nye juridiske undersøgelse med sin entydige konklusion hjælpe eventuelt nølende politikere gevaldigt på vej. 

Aflysningen af dette konkrete mini-udbud bør bane vejen for, at alle smuthuller i Nordsøaftalen lukkes og at ALLE nye produktionsplaner øjeblikkeligt afvises. Først der kan vi for alvor komme i gang med at gøre, hvad der var den oprindelige tanke med det hele tilbage i 2020: Hjælpe andre lande med at stoppe ny olie- og gasjagt så verden begynder at oversætte Paris-målene til konkret handling. 

Debatindlægget er oprindeligt bragt i Klimamonitor