En lang valgkamp om Folketingets 179 pladser er igang. Mens politikere sætter plakater op i lygtepælene, har “kajaktivister” fra Greenpeace ved daggry kridtet banen op på en kreativ måde for at gøre det klart, at dette valg skal være et klimavalg for at skabe en tryg fremtid for alle.

Syv aktivister har fra kajakker malet, hvad der formentlig er Danmarks største “valgplakat” – et 100 meter langt budskab i kridt langs kanalens kant med Christiansborg i baggrunden:

“Der er brug for 🌍🌍🌍🌍 hvis alle gør som Danmark”

© Jason White/Greenpeace

Store dele af den politiske debat fyldes af selvproklamerende slagord om, at “Danmark er et grønt foregangsland”, men reelt overforbruger Danmark samlet set så meget, at vi skulle tage 4,2 jordkloder i brug, hvis resten af verden fulgte vores eksempel. 

“Vores politikere skal til at vågne op. Klimakrisens tørker, oversvømmelser og storme river livsgrundlaget væk under mennesker i hele verden. Danmark er en stor del af problemet, men kan være en del af løsningen. Nu kræver vi endnu et klimavalg, men denne gang med reel klimahandling her og nu, ikke med løfter om fremtidig handling, der ender i tom tale og falske løsninger. Vi forbruger og producerer langt over planetens evne, så nu vil vi se et valg, hvor politikerne viser modet til at gå forrest for klimaet,” siger Sussi Lillelund, aktivismerådgiver hos Greenpeace. 

Hjælp med at spørge valgkandidater om vores klimakrav

Greenpeace har sammen med en bred koalition stillet tre klimakrav til valgkandidaterne. På klimakrav.dk kan du spørge kandidaterne, om de støtter vores klimakrav – så får du svar på, hvem der er klar til klimahandling her og nu.

Som vælgere står vi overfor at vægte forskellige prioriteter mod hinanden. Greenpeace’ førsteprioritet er helt klart akutte løsninger på klimakrisen. Derfor har vi sammen medorganisationerne stillet tre krav til folketingskandidaterne, som du også kan læse mere om på sitet.

Et landbrug for fremtiden
Reducér landbrugets udledninger med mindst 35 procent frem mod 2025 i forhold til 1990 – blandt andet ved at omlægge den store dyreproduktion til planteproduktion og ved at udtage landbrugsjord og give plads til skov og natur.

Sæt transporten på et grønnere spor
Lav en pause for de meste klimaskadelige byggerier af motorveje og indfør fuld udfasning af nye fossile biler frem mod 2025.

Ingen penge til kul, olie og gas

Finanssektoren skal have bindende klimaplaner og stoppe lån til kul, olie, og gas senest i 2025