Nyt notat fra Greenpeace viser, at Danmarks budget for, hvor mange drivhusgasser vi må udlede, hvis de globale temperaturstigninger skal holdes under 1,5 grad, allerede udløber i 2036. Det er 14 år før, at Danmarks udledninger efter de officielle planer skal gå i “netto-nul” i 2050. Budgettet er beregnet ud fra, at Danmark reducerer med 54 procent i 2025 og med klimalovens krav om 70 procent i 2030. Uden yderligere reduktioner end dem, der allerede er vedtaget politisk, er budgettet brugt i 2031.

Det er Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver i Greenpeace, som stod bag beregningen til Klimalovens 70-procentsmål, der har lavet beregningen. Notatet kan du læse her.

Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver i Greenpeace. © Michael Hedelain

Notatet bygger på det opdaterede, globale CO2-budget, som FN’s klimapanel offentliggjorde for nyligt, og som er budgettet for, hvor meget CO2 verdenssamfundet må udlede for – med 66 procents sandsynlighed – at holde temperaturstigningen under 1,5 grader. Der er ikke taget hensyn til de rige landes historiske ansvar for klimakrisen i beregningen af det danske budget, som er udregnet per indbygger, så det ville være endnu mindre, hvis det var medregnet.

Information har denne artikel på forsiden af dagens avis om det nye notat fra Greenpeace. 

Klimaforandringer forårsager brande
Stop klimakrisen

Ny klimarapport afslører, klimakrisen rammer os hurtigere og hårdere, end hidtil troet. Læs mere om hvad der skal til for at bremse klimaforandringer.

Vær med