Enhedslisten og Frie Grønne vil fremover arbejde for, at Folketinget vedtager et dansk forbud mod fossile reklamer. Det er vi rigtig glade for i Greenpeace, hvor vi sammen med tre andre grønne organisationer kører en stor kampagne, der skal samle en million europæere bag et borgerforslag om at forbyde fossile reklamer i EU. Vi er helt enige med Enhedslisten og Frie Grønne i, at Danmark bør gå forrest med et nationalt forbud, og derfor har vi i fælleskab skrevet nedenstående debatindlæg til Politiken.

Lad os forbyde reklamer for flyrejser, biler og benzin

Af Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten, Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, Mads Flarup Christensen, Generalsekretær i Greenpeace Norden, Frederik Sandby, Sekretariatsleder i Klimabevægelsen, Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke og Christian Fromberg, aktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse.

I hverdagen bombarderer virksomheder os med reklamer for biler, billig benzin og weekendture med fly til London. Det gør de, fordi det virker. Reklamer fra den fossile industri, som bil-, fly- og olieselskaber, får os til at købe flere af deres klimaskadelige produkter.

Det er tragikomisk, når vi ved, at det netop er disse produkter, vi skal forbruge langt færre af, fordi de undergraver den grønne omstilling og samtidig skader folkesundheden. 

FN’s klimapanel har netop givet os 8 år til at halvere de globale udledninger, hvis vi skal undgå klimakatastrofen. Det går ganske enkelt ikke hånd i hånd med, at de fossile giganter stadig kan bruge reklamer til at overtale os til at øge forbruget af deres klimaskadelige produkter.

Klimaskadelige reklamer er big business

Mindst 10 procent af alle danske annoncekroner bruges på reklamer for de mest klimaskadelige produkter som udlandsferier, flyrejser og nye biler. Og det er endda uden at medregne annoncer på de sociale medier. I alt omkring halvanden milliarder kroner om året. Fossilindustriens annoncer er altså big business.

Et groft skøn er, at alene reklamer for biler og flyrejser øger danskernes forbrug så meget, at det som minimum medfører en klimapåvirkning på 314.000 tons CO2. Det svarer til Bornholms samlede udledninger.

Men reklamerne får os ikke bare til at forbruge flere klimaskadelige produkter. Reklamerne er også med til at give de fossile virksomheder noget andet, som er meget værdifuldt for dem. Nemlig såkaldt social licens. 

Når for eksempel en stor bilproducent bruger reklamer til at opbygge et kendt og vellidt image, og til at sælge sig selv som grønnere end bilproducenten egentlig er, så bidrager det til at sikre befolkningens accept af og opbakning til, at producenten fortsat sender nye benzinbiler ud på markedet. 

Reklamerne er kort sagt med til at lulle os ind i en forestilling om, at bilproducenten – og andre CO2-tunge virksomheder – har styr på deres grønne omstilling og har en plads i fremtidens bæredygtige samfund – også selvom klimavidenskaben siger det stik modsatte. Dermed er vi langt mindre tilbøjelige til at kræve, at politikerne griber ind overfor deres massive udledninger.

Sammen mod belastende reklamer

Vi mener, reklamerne fra den fossile industri er et stort problem. Og vi er ikke alene. FN’s klimapanel – der består af førende klimaforskere fra hele verden – har for nylig slået fast, at reklamer fra de klimaskadelige industrier lige nu blokerer for, at vi løser klima- og naturkriserne. Men eksperterne siger også, at vi ikke behøver at acceptere de reklamer – at det vil virke, hvis vi sætter grænser for, hvad virksomheder må reklamere for.

Derfor er vi gået sammen om at kæmpe mod de allermest klimaskadelige reklamer. Reklamer for eksempelvis flyrejser, fossile biler og fossile brændsler bør være forbudt.

Klimakrisen accelererer og de sidste syv år har været de varmeste nogensinde målt. Hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at begrænse skadevirkningerne, må vi fjerne megafonen fra dem, der profiterer mest på at forværre klimakrisen, forurene vores natur og gøre jorden ubeboelig for en stor del af verdens befolkning.

Gør Danmark det, bliver vi en del af en bølge, som lige nu skyller indover Europa. Sidste år forbød Amsterdam reklamer for fly og fossile biler. I Frankrig skal bilreklamer skal nu indeholde en opfordring om i stedet at gå, cykle eller tage offentlig transport. Og i en lang række andre byer og lande debatterer man lige nu, om man skal stoppe klimabelastende reklamer. 

For præcis 20 år siden forbød vi reklamer for cigaretter. Nu er tiden moden til at forbyde reklamer for de mest klimaskadelige produkter.