Wind Farms in Iowa. © Karuna Ang / Greenpeace
© Karuna Ang / Greenpeace

Sammen med de tusindvis af mennesker, der støtter vores arbejde, og resten af den grønne bevægelse vil vi i år fokusere på at få regeringen til at tage sit historiske klimamandat alvorligt. Vi vil arbejde for mere skov og vild natur i Danmark og globalt og beskytte vores klima og hav mod den skadelige olie- og gasproduktion. Og vi håber, at du er med os!

“Dansk kødproduktion og olieproduktion er blandt de mest klimavenlige i verden”. Det er dét argument, vi oftest hører fra politikere og interesseorganisationer, når de skal retfærdiggøre, at Danmark er den største olieproducent i EU, og at vi har den største svineproduktion per indbygger i verden. 

Vi er etisk forpligtede til at modbevise den slags uholdbare argumenter. Industriel kødproduktion og olieproduktion er helt grundlæggende hverken klimavenligt eller bæredygtigt. At påstå det modsatte er dybest set ikke andet end greenwashing, der forsøger at afværge meningsfuld klimapolitik.

Mere ‘business as usual’ truer vores klima, natur, helbred, biodiversitet og fremtidige generationers velbefindende. Derfor vil vi i 2021 arbejde for at ændre måden, vi producerer mad og energi på. Og vi vil tage fortsat del i den grønne bevægelse, så flere mennesker kan være med til at lægge pres på regeringer, forurenende virksomheder og industriens interesseorganisationer, der sætter økonomisk gevinst før planetens og vores alles sundhed. 

Mere skov, større biodiversitet

Vores vision for en omlægning af det danske landbrug går ud på at få mere plads til vild natur og biodiversitet, til CO2-absorberende skov, renere luft og vand, plantebaserede fødevarer og mad, der ikke indeholder spor af brændt regnskov.

Danmark har verdens største kødproduktion per indbygger, og for at fodre de mange slagtedyr importerer vi soja fra områder i Sydamerika, hvor der før var livgivende skov. Det industrielle landbrug er hovedårsagen til, at dyrebar regnskov fældes i Amazonas og Indonesien. Det truer biodiversiteten i skovene, klimaet globalt, og endda vores egen sundhed, fordi nye virusser som Covid-19 er direkte relaterede til ødelæggelsen af vilde dyrs leveområder. I 2021 arbejder vi for en udfasning af den problematiske import af sojafoder. 

End this Meat Madness Protest in Denmark. © Erik Albertsen / Greenpeace
© Erik Albertsen / Greenpeace

Derudover benytter vi omkring halvdelen af Danmarks samlede landareal til at dyrke foder til især de 33 millioner svin, der produceres årligt, inden de f.eks. bliver transporteret til den anden ende af verden som bacon eller levende ud over landets grænser til opfedning i bl.a. Tyskland og Østeuropa. Det er alt andet end et bæredygtigt fødevaresystem, som industriens interesseorganisationer påstår. 

Danmark bidrager til et bedre klima

I slutningen af 2020 meldte klimaministeren endelig ud, at Danmark sætter en stopper for nye efterforskningslicenser og en udløbsdato på den danske olieproduktion. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, som vi vil arbejde videre på i 2021 ved at få fremrykket udløbsdatoen og få regeringen til at sikre en fornuftig plan for at udfase produktionen, afvikle de gamle boreplatforme i Nordsøen og ikke mindst sikre, at ansatte kan rykke fra sort til grøn energi og det vindeventyr, der allerede er under fuld opsejling vest for Esbjerg.

Derudover vil vi arbejde for, at der kommer en pris på forurening, så virksomheder ikke længere kan skade klimaet mere eller mindre gratis. En klimaafgift vil også være en stærk drivkraft i omstillingen ved at motivere både virksomheder og forbrugere til grønne valg. Det skal heller ikke være muligt at slippe afsted med mere eller mindre fuskede kompensationsordninger, der ikke gør en forskel for klimaet, men får virksomhederne til at se bedre ud. I det hele taget vil vi i 2021 afsløre grelle eksempler på greenwashing, der vildleder befolkningen og slører mulighederne for reelle forandringer. 

Vi ønsker, at Danmark tager ansvar i klimakampen og stopper de dårlige, falske undskyldninger om eksempelvis social slagside og fatale udskydelser af meningsfuld handling. Vi ønsker klimapolitik og en grøn omstilling, der bliver håndgribelig og appellerende at tage del i for os alle, så der rent faktisk er en fremtid at glæde sig til.

Vores metoder er velkendte og effektive: afdækning og undersøgelser på ryggen af videnskab og forskning, afsløringer af miljøforbrydelser, påvirkning af – og masser af kontakt til – beslutningstagerne, samt offentlige protester og direkte aktioner, når alt andet ikke har fået magthaverne eller forurenerne til at ændre adfærd. 

Regeringen kan ikke fortsætte med at holde hånden under de forurenende virksomheder og samtidig lade sig hylde for at være et grønt foregangsland. Det er et enormt svigt, både af mere sårbare lande rundt om i verden og de mange hensynsfulde borgere, der var med til at give dem regeringsmagten. 

Vi opnåede mange vigtige sejre sammen i 2020, som du kan læse om her. Nu fortsætter arbejdet for at holde den grønne omstilling – en egentlig grøn omstilling – helt oppe i tanke og handling hos de politiske beslutningstagere i 2021. Tak, fordi I står sammen med os!