TEMA: Påsporet af landbrugets løsninger
TEMA: På sporet af landbrugets løsninger

I dette tema kan du dykke ned i nogle historier, der viser nogle bud på, hvordan landbruget kan blive en positiv medspiller i kampen for at bremse klima- og biodiversitetskrisen.

Læs mere

Klimafremskridt må aldrig ske på bekostning af dyrevelfærd. Holistisk afgræsning, økologi og høj dyrevelfærd, hvor kalvene får lov til at blive hos deres mor, er sammen med langt mere plantemad til mennesker en del af vejen frem for fremtidens landbrug.

I Sallingland drikker kalvene først
Holistisk afgræsning, økologi og høj dyrevelfærd, hvor kalvene får lov til at blive hos deres mor, er sammen med langt mere plantemad til mennesker en del af vejen frem for fremtidens landbrug.
© Greenpeace

Et nysgerrigt koansigt titter frem mellem træerne. Fra den skyggefulde skov, hvor koen får lov til at gå i fred, mens hun venter på, at en lille ny kalv skal melde sin ankomst til verden, er der udsigt ud over Limfjordens blå vand.

Det er næsten ikke til at forestille sig et mere idyllisk sted at være ko end på gården Gammel Børsting i Salling syd for Limfjorden. Her får kalvene lov til at gå hos deres mødre og har førsteret til mælken. Det er kun den mælk, der er tilovers, der bliver sendt til mejeriet. 

“Det betyder så meget for både kalven og koen, at de får lov til at blive sammen. Der er forskere, der siger, at køerne i det moderne landbrug, hvor kalvene fjernes efter et døgn, går rundt i en evig fødselsdepression,” fortæller Kirsten Holt Andersen, som er økologisk landbruger og sammen med Sven Irgens-Møller driver gården.

De oplever begge, at køer, der er født og opvokset på deres marker, er meget rolige og tillidsfulde. At båndet er stærkt mellem den enkelte ko og hendes kalv, ses tydeligt, da Kirsten og Sven sidst på eftermiddagen driver køerne hen for at blive malket ved den mobile udendørs malkestation.

De fleste køer følger roligt med, men en enkelt ko bliver stående tilbage. Hendes kalv har gemt sig i græsset i den modsatte ende af marken, og hun nægter at følge trop med de andre køer, før kalven er fundet og har sluttet sig til hende.

Sven Irgens-Møller demonstrerer her en særlig måde at kalde køer til sig
Der er et særligt forhold mellem mennesker og køer på Gammel Børsting. Sven Irgens-Møller demonstrerer her en særlig måde at kalde køer til sig ved at lyde præcis som en kalv, der kalder på sin mor.
© Fie Graugaard

Holistisk afgræsning og skovlandbrug binder kulstof i jorden

På Gammel Børsting græsser køerne holistisk. Det betyder, at de går udenfor året rundt og ikke spiser andet end græs. Køerne bliver flyttet rundt på markerne dagligt for at undgå, at de bider græsset helt i bund. Det giver et stærkt rodnet, som binder kulstof i jorden.

Hvor meget kulstof, der kan bindes i jorden ved holistisk afgræsning, findes der ikke meget viden om. Men det kan landbruget på Gammel Børsting forhåbentligt bidrage til, at der kommer. 

I 2018 gennemførte Aarhus Universitet en omfattende registrering af arealernes jordbundsforhold, herunder indholdet af kulstof og kvælstof. Og fonden, der ejer Gammel Børsting vil søge midler til nye registreringer i 2023.

Der er også nye projekter på vej, der skal bidrage til at binde kulstof og dermed nedsætte bedriftens klimabelastning. Der vokser allerede mange træer langs markerne, og planen er, at der skal komme endnu flere. Sven viser på en tegning af gårdens marker, hvordan der skal plantes nøddetræer og buske som naturlige skel, der deler markerne op.

Nødderne kan høstes, træernes blade vil give ekstra foder til køerne, og træer og buske binder kulstof fra atmosfæren.

Et mulehår fra tvangsauktionen

De seneste par år har været nervepirrende for Kirsten Holt Andersen og Sven Irgens-Møller. Sven tog initiativ til projektet og søgte fondsmidler til at købe gården i 2017, da han var forstander på Produktionshøjskolen Marienlyst i Skive. Planen var oprindeligt, at projektet skulle indgå i undervisningen på skolen.

Året efter besluttede Folketinget imidlertid at nedlægge produktionshøjskolerne, og en vigtig forudsætning for projektet forsvandt. I foråret 2021 var Gammel Børsting et mulehår fra at ryge på tvangsauktion. På det tidspunkt skrev dagbladet Information en artikel om det gode ko-liv i Sallingland, og om Svens og Kirstens kamp for at redde projektet.

En artikel, som fik Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen, stifterne af den økologiske fødevarevirksomhed Hanegal, til undrende at spærre øjnene op.

“Først undrer vi os over, at det nærliggende økologiske mejeri Thise ikke vil aftage mælken fra Svens og Kirstens gård, så Fie kontakter Sven. Efter et besøg på Gammel Børsting står det klart, at vi her har et enestående projekt, som viser en helt ny mulighed for et klimavenligt landbrug, hvor der også tages hensyn til dyrevelfærd og biodiversitet,” siger Ulrich Kern-Hansen.

Er kvæg eller svin den største klimasynder?

Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen var blandt de første økologiske svineproducenter i Danmark, og det var med udgangspunkt i deres egen produktion af svin, at de grundlagde Hanegal, der startede som et økologisk gårdslagteri. I dag har de fået et helt andet syn på svineproduktion.

“Svin og kyllinger konkurrerer med os mennesker om maden, fordi de spiser de samme typer afgrøder og dermed lægger beslag på den gode landbrugsjord, som vi fra et klima- og biodiversitetssynspunkt meget hellere skulle bruge til at dyrke afgrøder til menneskeføde. Kvæg kan derimod gå på marginale jorde som våde enge, der ikke egner sig til dyrkning, og omsætte græsset til proteiner, som kan indgå i vores kost i form af mælk og kød. Samtidig bidrager afgræsningen af de marginale jorder væsentligt til at højne biodiversiteten på disse arealer”, siger Fie Graugaard.

Ulrich og Fie mener derfor, at køer og kalve på marginale jorder og på flerårige græsmarker skal levere fremtidens animalske protein i menneskers kost, mens den intensive produktion af svin og fjerkræ skal udfases. 

De lægger stor vægt på, at klimahensyn aldrig må være på bekostning af dyrevelfærd. Til forskel sker såkaldt “klimaeffektivisering” netop på bekostning af dyrevelfærd i den udviklingsmodel, som dansk landbrugs store magtfulde organisationer som Danish Crown, Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug promoverer. Det har ført til stadig større kødfabrikker med svin og kyllinger, der skyder op overalt i landområderne.

“Målsætningen for klodens produktion af protein til fødevarer skal være, at 15 procent af proteinerne skal komme fra drøvtyggere som kvæg, geder og får, som primært lever på marginale jorder, og 85 procent af proteinerne skal være plantebaserede,” mener Ulrich Kern-Hansen.

En målsætning, som helt konkret er blevet styrende for Hanegal, der startede som slagteri, men i dag har et mål om, at 85 procent af virksomhedens produktion i 2030 skal være plantebaserede fødevarer, mens kun 15 procent på bestå af kød.

Køerne på Gammel Børsting kan ånde lettet op

Hvis de gule jerseykøer, der nyder havudsigten og det saftige græs på Gammel Børstings marker, har haft den mindste anelse om, hvor tæt de har været på at blive sendt til andre græsgange, kan de i dag ånde lettede op.

Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen har skudt nogle af de midler, de fik, da de solgte Hanegal, i Liv Salling Fonden.

De vil bruge projektet til sammen med Kirsten Holt Andersen og Sven Irgens-Møller at vise, at der er en anden og langt bedre vej frem for landbruget, end den Landbrug & Fødevarer arbejder for. Og de ser en række gode muligheder for at sikre stedets økonomi og overlevelse.

Skovlandbruget er en del af fremtidsplanerne, og så skal afsætningen af mælk og kalvekød sikres. I dag sælges mælken til konventionel pris til Arla, fordi det stadig ikke er lykkedes at få det lokale økologiske mejeri Thise til at modtage den. Produkterne bør afsættes som økologiske og til en fair pris.

Gårdens rummelige hovedbygning med havudsigt og adgang til strand kan oplagt bruges til Bed & Breakfast, hvor gæsterne samtidig kan få den unikke oplevelse af at deltage i aftenmalkning under åben himmel, spise mirabeller direkte fra de gamle frugttræer og se køerne vandre tilbage over marken i solnedgangen.

Efter vi har offentliggjort denne artikel, er der mange, der har spurgt, hvorfor Thise Mejeri ikke vil aftage mælken fra Gammel Børsting. Så vi har spurgt Thise Mejeri, der oplyser, at de har flere af deres eksisterende andelshavere på interne ventelister til at omlægge deres produktion til henholdsvis ad libitum-mælk (hvor kalvene drikker mælk fra deres mor eller en “ammetante” i deres første tre måneder) og græsmælk, som I kan læse mere om i denne artikel. Thise er afhængig af efterspørgslen fra forbrugerne for at kunne øge produktionen af ad libitum-mælk og græsmælk, og når efterspørgslen stiger, er første prioritet at støtte mejeriets egne andelshavere i at omlægge frem for at tage nye andelshavere ind.