En sejr for en vigtig del af den danske og svenske havnatur er kommet med forsinkelse. Men den kom.

Den havbeskyttelse, som Greenpeace indledte kampen for i 2009 ved at placere store granitblokke i Kattegat for at forhindre fiskeri med bundtrawling, er nu blevet til politisk virkelighed. Fra og med denne sommer er nye havområder i både den svenske og danske del af Kattegat beskyttet mod destruktivt fiskeri ved lov.

För 13 år sænkede Greenpeace granitblokke i to Natura 2000-områder i Kattegat, der var åbne for ødelæggende fiskeri med bundtrawling. For nylig var vi tilbage for at fejre, at områderne nu har fået beskyttelse, og at se til stenene, der er blevet en naturlig del af havmiljøet. © Oskar Kihlborg / Greenpeace

Fuldt beskyttede havområder giver naturen pusterum

“Vi er naturligvis rigtig glade for, at vores naturbevarende aktion har medvirket til mere og endnu bedre beskyttelse af havmiljøet i Kattegat, selvom det har taget mere end 10 år at komme hertil. Vores havmiljø er under hårdt pres fra både fiskeri med bundslæbende redskaber, udledning af kvælstof fra landbruget og andre trusler. En af de ting vi ved, der virker, er at oprette af fuldt beskyttede havområder, der giver naturen et pusterum,” siger Sune Scheller, kampagnechef i Greenpeace.

Greenpeace placerede i 2009 i alt 203 granitblokke for at forhindre fiskeri med bundtrawl i Natura 2000-området ved Fladen og Lille Middelgrund mellem Læsø og Anholt i den svenske del af Kattegat. Den naturbevarende aktion fra Greenpeace, der var godkendt af Länsstyrelsen i Halland, fik daværende fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) til at kalde aktionen ulovlig og presse de svenske myndigheder til at stoppe aktionen. Den svenske miljøstyrelse klagede til miljødomstolen, men domstolen endte med at give Greenpeace medhold.

Svenske myndigheder: Greenpeace medvirkede til at opnå beskyttelse

Greenpeace indgav efterfølgende en formel klage til EU Kommissionen over den manglende beskyttelse i Natura 2000-området. Siden har forvaltnings- og reguleringstiltag i udpegede havområder i både den danske og svenske del af Kattegat været igennem EU’s lovgivningsproces, og fra den 11. juni 2022 er den strengere beskyttelse trådt i kraft.

“Det, at Greenpeace skabte opmærksomhed og påpegede den manglende beskyttelse mod bundtrawl i disse havområder, betød, at arbejdet vi startede, tog fart, hvilket nu har ført til den beskyttelse, der endelig er på plads,” siger Bo Gustafsson, havbiolog ved Länsstyrelsen i Halland.

Sænkede granitblokke er blevet del af havmiljøet

Fra Greenpeace-sejlskibet Witness har Greenpeace med dykkere og biolog i denne uge dokumenteret de store granitblokke, der blev placeret på havbunden for 13 år siden.

“Vi har været nede ved nogle af de store granitblokke med dykkere, og vi kan se, at de er blevet en naturlig del af havmiljøet med en fin vækst af spændende liv. Det er de beskyttede områder, som giver den største naturværdi og sommeroptur, men at det er gået godt for stenene her 13 år efter er naturligvis super fedt og blot prikken over i’et,” siger Sune Scheller, kampagnechef i Greenpeace.

Områderne Fladen og Lille Middelgrund, hvor Greenpeace placerede granitblokkene er blandt andet levesteder for marsvin, småplettet rødhaj, den truede pighaj og revopbyggende hestemuslinger. Derudover findes Sveriges første kendte boblerev i området. De to områder er nu fuldt beskyttet mod bundtrawling og delvist beskyttet mod alt fiskeri.

“Generelt halter effektiv beskyttelse af vores havområder alvorligt i Danmark. Vi har udpeget mange områder til beskyttelse, men enten er beskyttelsen ikke trådt i kraft endnu eller også er den utilstrækkelig. Mange steder er området blot streger på et søkort, hvor vi for eksempel fortsat tillader fiskeri med bundtrawl. Danmark bør som minimum indføre fuldt beskyttede områder i mindst 30 procent af vores hav inden 2030,” siger Sune Scheller.

Billeder kan hentes her.