Her følger Greenpeace-kommentarer til regeringens udspil på første del af planerne, der skal udfylde den ventede ramme i klimaloven på 70%-klimagasreduktion i 2030.

Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace, siger (tlf. 2611 3951):

“Siden nedlukningen af Danmark er vi mange, der har opfordret regeringen til at overføre corona-handlekraften til klimakampen. Med udspillets yderst beskedne reduktioner, kan vi konstatere, at regeringen fortsat ikke anser klimaforandringerne som en akut krise, der ligesom coronakrisen kræver, at vi sætter ind, så hårdt vi kan. På alle niveauer og med alle redskaber.”

“Regeringen tager ikke mere end et halvhjertet første spadestik på den grønne omstilling. Man spiller meget forsigtigt ud, hvilket er en anelse bekymrende, når regeringen samtidig gemmer det, der givetvis bliver sværdslag med de tungeste udledere inden for transport og landbrug, til efter sommer.”

“Regeringen fæster umiddelbart rigeligt stor lid til opsamling af kulstof. Skal man opsamle kulstof bør det være fra de tungeste industrier og hurtigst muligt udnyttes i nye teknologier, der blandt andet kan give grønne brændstoffer i fremtiden. En bivirkning ved udspillet her er, at man kan ende med at forlænge levetiden for biomassen unødigt længe.” 

“Det er godt endelig at komme i gang med lavere elvarmeafgift, energieffektiviseringer, nye vindøer, som blev besluttet med finansloven, og power-to-x, som kan blive en mindre revolution, når det gælder om at bruge den grønne strøm i brændstof”.

“Danmarks tilstedeværelse i Nordsøen skal forandres fundamentalt over de kommende årtier, og her tager regeringen et godt første skridt med at ville skabe flere grønne arbejdspladser omkring en vindø. Nu mangler vi så et stop for ny oliejagt, så Danmark kan leve op til sit ry om en grøn førernation.”

“Hvis regeringen blankt afviser retvisende priser på udledninger i form af afgifter, må de præsentere andre virkemidler, der er stærkere, end dem der nu lægges frem. En CO2e-afgift kan naturligvis aldrig stå alene, men man bør følge Klimarådets anbefalinger og annoncere en afgiftsreform, så vi skaber klarhed om de fremtidige rammevilkår og dermed også udløser grønne investeringer. Det er afgørende at være tydelig om den langsigtede klimapolitik.” 

Kontakt

Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder, for kommentarer og analyse på evt. yderligere detail-elementer.
Generalsekretær Mads Flarup Christensen (tlf. 28109022) og klima- og energirådgiver Tarjei Haaland (tlf. 28109053) er også til rådighed.