EU-Kommissionens lækkede forslag til den ventede klimalov, der fremlægges i sin endelige version her ved middagstid, er udkastet til et væsentligt element i EU’s Green New Deal og skal sætte rammen for, at EU lever op til Parisaftalen. 

Kommentarer fra Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace (mobil: 26113951): 

Det er et dybt skuffende udspil, der svigter ved ikke at lægge op til markante reduktioner i udledningerne allerede i det næste årti. Klimavidenskaben fortæller os ellers entydigt, at handlingerne frem mod 2030 bliver afgørende for at bremse klimakrisen. Vi risikerer simpelthen at miste mulighederne for at gøre nok de næste ti år, hvis EU’s nye klimalov bliver for vag.” 

“Forslaget til en ny klimalov indeholder kun ét bindende mål om netto-nul udledninger i 2050, og selv om man allerede blev enige om målet sidste år, er det positivt at få et netto-nul mål i en egentlig lov. Vi mener, at målet ultimativt bør fremrykkes til 2040 og i højere grad binde de enkelte lande, som står med de bedste muligheder for en hurtig, gennemgribende omstilling af samfundet.”

“Der skal lyde ros til Danmark for at presse på Kommissionen for en hurtigere beslutning på 2030-målet, end der lægges op til i klimaloven. Men der er mindst ligeså meget brug for, at Danmark viser lederskab og rent faktisk foreslår et 2030-mål, der svarer til klimavidenskaben. Kommissionens bud på 50-55 procent er mindst ti procentpoint for lavt. Hvis ikke de progressive lande forsvarer Parisaftalen og oversætter den til politik, kommer EU til at svigte stort i dette afgørende klimaår”.

“Hvis forhandlingerne af den nye klimalov ikke viser konkrete løsninger på klimaets nødsituation, vil man svigte løftet til Europas befolkninger om at gøre det nødvendige. Udkastet til klimaloven anerkender ikke, at vi har et forsvindende lille CO2-budget tilbage, der er ingen plan for at få et 2030-mål, som svarer til klimavidenskaben, eller for at stoppe støtten til fossile brændsler, og det udgør tilsammen et massivt svigt.”

“Vi skal have sat stop for subsidierne til sort energi, så vi aldrig igen ser en farce som i februar, hvor Europa-Parlamentet valgte at muliggøre støtte til sorte energiprojekter, der kan være i drift længe efter, at EU skal være CO2-neutral.”

“I en kaotisk verden, hvor USA og Kina lige nu har et stort fokus på handelskrige, og USA er ved at trække sig fra Pariaftalen, har EU’s ledere en unik mulighed for at være dem, der virkelig anerkender den nødvendige grad af omstilling. EU er en af verdens tre største økonomiske magter og er ansvarlige for 22 procent af de historiske drivhusgasudledninger, og dermed bærer vi også et særligt ansvar.”