Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har netop meldt ud, at det har modtaget den første uopfordrede ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af gas og olie i et ikke-licensbelagt område i Nordsøen. Nu inviteres andre selskaber med i en udbudsrunde. 

Her er Greenpeace’s kommentarer til udmeldingen:

Klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace, Helene Hagel (tlf: 26113951) 

“På bagkant af endnu en rapport fra FN’s Klimapanel, der helt entydigt igen-igen-igen slår fast, at vi er ved at gøre kloden ubeboelig, så findes der tilsyneladende stadig politikere og olieselskaber, som synes, at ny gasjagt er en god idé. Det er vanvittigt, og det skriger til himlen af rabiat uansvarlighed og komplet manglende forståelse for problemerne i denne verden. Dette vanvid skal lukkes ned, før det kommer i gang.” 

“For mindre end halvandet år siden indgik en række lande med Danmark i spidsen det såkaldte BOGA-samarbejde om at udfase olie- og gasproduktionen. På den internationale diplomatiske klimascene er BOGA et af de absolut vigtigste initiativer, og Danmark gør her en væsentlig forskel. Hvilken troværdighed står BOGA tilbage med, hvis gasproduktionen i Nordsøen udvides de kommende år? Hvis der gives tilladelse til ny efterforskning og produktion i Nordsøen, bliver det utroligt svært at promovere Danmark som et grønt foregangsland på dette område. Vi spiller lige nu hasard med vores troværdighed.” 

“Det er ikke i orden at bruge Ukraine-krigen som argument for at øge gasproduktionen i Nordsøen. Det er opportunistisk at dække sig ind bag forsyningshensyn, når der vil gå flere år, før der vil blive produceret ny gas, og vi i stedet skal bruge alle vores kræfter på ny vedvarende energi. At “løse” energikrisen ved at forværre klimakrisen er det absolut dummeste, vi kan gøre, lige nu. “