København, den 30 september 2022 – Årets anden statusrapport over iltsvind i Danmarks indre kyster og fjorde er nu landet fra Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen. 

Rapporten dækker perioden august-september og viser, at de indre farvande i september er ramt af den tredjeværste iltsvindstilstand siden 2008. 

Det fremgår, at det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande er steget signifikant siden 2010, og at et område svarende til Fyn og Falster tilsammen var berørt af iltsvind i september. Læs mere om rapporten i denne pressemeddelelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Mens sportsfiskere, erhvervsfiskere, naturorganisationer og Greenpeace har alarmeret politikerne om, at kvælstofforureningen fra land har kvalt dyre- og plantelivet i havet, har miljøminister Lea Wermelin og fødevareminister Rasmus Prehn forholdt sig tavse. 

“Den politiske indsats for at redde havmiljøet er omtrent lige så død som havbunden. I mange af Danmarks kystområder er fiskene forsvundet, og den før så mangfoldige undervandsverden er omdannet til en ørken under vandet. Hvor mange alarmer om iltsvind og døde zoner i havet skal der til for, at regeringen og Folketinget sætter ind mod landbrugets massive forurening af vores skønne hav?” siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, skov og natur.

70 procent af kvælstofudledningerne kommer fra landbrugets gødning af marker, hvor langt hovedparten, hele 80 procent, bruges til at dyrke foder til landbrugsdyr.

“Hvis man vil være et grønt parti, er der ingen vej uden om at tage fat på den nødvendige omstilling af landbruget i den kommende valgperiode. Markant færre køer og svin er en uundgåelig del af løsningen både for at nå vores klimamål, sikre et sundt havmiljø og skabe plads til natur og biodiversitet. Ved at omstille landbruget til flere grønne fødevarer til mennesker kan vi lave mad til flere mennesker på mindre plads og frigive landbrugsjord, så vi igen kan få mere natur,” siger Kristine Clement. 

Greenpeace har i løbet af september dokumenteret iltsvind i to af Danmarks kystområder og taget prøver af den døde havbund med op. Med dykkere og undervandskameraer dokumenterede Greenpeace liglagen i Sydfynske Øhav. Liglagen er det de mest synlige tegn på iltsvind; et hvidligt lag af svovlbakterier, der dannes på havbunden, når al ilten er væk. 

Liglagen i Sydfynske Øhav, hvor Greenpeace mange steder dokumenterede død havbund. © Greenpeace

I Isefjorden sejlede Greenpeace ud med biolog og naturformidler Anders Kofoed, der dykkede ned for at bevidne og dokumentere den døde havbund.

“På otte meters dybde er det fuldstændig knaldsort. Det er en bund af dødt dynd, og sigtbarheden var en halv meter. Det er virkelig klamt. Det er simpelthen ikke i orden,” sagde Anders Kofoed, da han kom op fra sit dyk.

Biolog Anders Kofoed på dyk i Isefjorden i samarbejde med Greenpeace, hvor der blev taget prøver af havbund blottet for plante- og dyreeliv. © Greenpeace

Op til det  kommende folketingsvalg opfordrer Greenpeace regeringen og de øvrige partier til, at omstilling af landbruget sættes højt på dagsorden. Det er nødvendigt både for at leve op til Danmarks klimamål og for at leve op til kravene om “god miljøtilstand” i EU’s Vandrammedirektiv. Danmark har allerede fået udskudt sin deadline med 12 år for at leve op til EU’s miljøkrav, men her fem år inden den nye deadline i 2027 er kun frem ud af 109 havområder i god miljøtilstand.

Læs mere om dokumentationen af Det Sydfynske Øhav her og Isefjorden her

Fotos fra Sydfynske Øhav og Isefjorden kan hentes HER

Kontakt

Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, skov og natur, Greenpeace. Mobil: 52 19 12 91

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 2629 4938